7 თებერვალი, სამშაბათი, 2023

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

ალუდადან იგიმდე

„კაცია-ადამიანი?!“

ბათუს  დახასიათება

ბაში-აჩუკის სახე

ნის სახე მოთხრობაში „იგი“

ალავერდის ისტორია

ოთარაანთ ქვრივის სახე

ბგერათა შერწყმა

ბგერის დაკარგვა

პუნქტუაცია

დისიმილაცია

ასიმილაცია

ბლოგი

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

პროფესიული