2 დეკემბერი, ხუთშაბათი, 2021

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

კრიტიკული რეალიზმი

ესე

პარონიმები

ფონეტიკური მოვლენები

დიალექტი

განცხადება

ალუზია

ბიოგრაფია

მოთხრობა

ბალადა

იგავ-არაკი

პოემა

რეკლამა

პუბლიცისტური წერილები

ენათა კლასიფიკაცია

მემუარები

ვერლიბრი და ვერბლანი

დრამატული გვარი

ნოველა

ზღაპარი

რომანი 

ლექსი

სკოლები პანდემიის პირისპირ

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

უცხოური ამბები