15 ივნისი, შაბათი, 2024
spot_img

ახალი ამბები

spot_img

პედაგოგებისთვის

ეროვნული საგანმანათლებლო პროექტი – „მე და ლიტერატურა“

პროექტული სწავლება არაფორმალური განათლების ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც გამოირჩევა შედეგზე ორიენტირებულობით. განსაკუთრებით საყურადღებოა ის ფაქტი,...

მუ­სი­კა და სა­გან­თა ინ­ტეგ­რი­რე­ბა დაწყე­ბით სა­ფე­ხურ­ზე

თამარ თევდორაშვილი სსიპ თბი­ლი­სის №79 და №39 სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის მუ­სი­კის წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი       რო­გორ გეს­მით, რა არის...

არა ქალთა მიმართ ძალადობასა და დისკრიმინაციას

მარინა ღვინიაშვილი სსიპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტიციან ტაბიძის სახელობის სოფ. სანავარდოს საჯარო სკოლისა და სოფ. ჩანტლისყურის...

ინკლუზიური განათლება

თვის ავტორი

ზოგადი განათლება

მო­მა­ვალ­შიც ახა­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი გვე­ლო­დე­ბა

ჟა­ლე გა­სა­ნო­ვა, თა­მა­რა მა­მე­დო­ვა სსიპ მარ­ნე­უ­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ კი­რიხ­ლოს სა­ჯა­რო სკო­ლის მე­თერ­თ­მე­ტეკ­ლა­სე­ლე­ბი პედაგოგი - ნანა არაბული   გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში მიმ­დი­ნა­რე არა­ერ­თი...

სხვა­დას­ხ­ვა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში ვი­ზი­ტი სწავ­ლის ხა­რის­ხის ასა­მაღ­ლებ­ლად

კვლე­ვის ჩა­ტა­რე­ბამ­დე გან­ვ­საზღ­ვ­რეთ, რომ უნ­და დაგ­ვე­წე­რა სტა­ტია და არა ან­გა­რი­ში, რო­მე­ლიც მოკ­ლედ გა­მო­ხა­ტავ­და კვლე­ვის...

სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის ტენ­დენ­ცი­ე­ბი რე­ფორ­მის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვი­დან

თა­მარ რა­ტი­ა­ნი­ძე გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სამ­სა­ხუ­რის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი ელე­ნე ცი­რა­მუა გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა