20 მაისი, ორშაბათი, 2024
spot_img

ახალი ამბები

spot_img

პედაგოგებისთვის

სას­კო­ლო ცხოვ­რე­ბა­ში მშო­ბელ­თა აქ­ტი­უ­რი ჩარ­თუ­ლო­ბი­სათ­ვის

სკო­ლა: სსიპ ქა­ლაქ თე­ლა­ვის №2 სა­ჯა­რო სკო­ლა მას­წავ­ლებ­ლე­ბი: მა­რი­ამ ნაც­ვ­ლიშ­ვი­ლი, ირი­ნე ჯორ­ჯა­ძე კვლე­ვის პე­რი­ო­დი: 2024 წლის...

კი­დევ ერ­თხელ ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას „ალუ­და ქე­თე­ლა­უ­რის“ მინ­დი­ას შე­სა­ხებ

მაია გვი­ჩია სსიპ ქ. ფო­თის ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის სა­ხ. №5 სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი     ყო­ველ­თ­ვის,...

სა­ბა­ზო სა­ფე­ხუ­რის მოს­წავ­ლე­თა მო­ტი­ვა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბის მი­მართ

ხო­ბის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ საგ­ვი­ჩი­ოს სა­ჯა­რო სკო­ლის ქი­მი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ირ­მა ჭა­ფო­ძე ბი­ო­ლო­გი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი მაყ­ვა­ლა ხა­რა­იშ­ვი­ლი „სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბა ხელს უნ­და უწყობ­დეს მოს­წავ­ლე­თა...

ინკლუზიური განათლება

თვის ავტორი

ზოგადი განათლება

კლი­მა­ტის ცვლი­ლე­ბე­ბი და ბუ­ნებ­რი­ვი საფ­რ­თხე­ე­ბის რის­კე­ბის შემ­ცი­რე­ბის პრე­ვენ­ცია

ჩხო­რი­ის სა­ჯა­რო სკო­ლა, უკ­ვე მეშ­ვი­დე  წე­ლია, ჩარ­თუ­ლია eTwinning-ის ქსელ­ში, რაც სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის, სხვა­დას­ხ­ვა...

პროგრამა რომ წარმატებული იყოს

ბი­ლინ­გ­ვუ­რი გა­ნათ­ლე­ბა ეროვ­ნულ უმ­ცი­რე­სო­ბა­თა სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ში სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ინ­ტეგ­რა­ცი­ის აუცი­ლე­ბე­ლი სა­ფუძ­ვე­ლია. სწავ­ლე­ბის პირ­ვე­ლი­ვე სა­ფე­ხურ­ზე ორე­ნო­ვა­ნი...

სო­ფელ დი­დი­ვა­ნის სა­ჯა­რო სკო­ლის ის­ტო­რია

სო­ფე­ლი დი­დი­ვა­ნი მდე­ბა­რე­ობს ჩო­ხა­ტა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში, მდი­ნა­რე სუფ­სის ზე­მო წელ­ში, მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ცენ­ტ­რი­დან 12 კი­ლო­მეტ­რის და­შო­რე­ბით....

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა