2 თებერვალი, ხუთშაბათი, 2023
spot_img

ახალი ამბები

spot_img

პედაგოგებისთვის

ჩემი პედაგოგიური მრწამსი – როგორ წარვმართოთ ეფექტიანი და წარმატებული სასწავლო პროცესი მნიშვნელოვანი პრინციპების გათვალისწინებით

განათლებას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ადამიანის ცხოვრებაში. იგი მრავლისმომცველი ცნებაა, რომელსაც, როგორც პრიორიტეტულ მიმართულებას, ალტერნატივა...

Քաղաքացի և պետություն

აზნივ ვირაბიანი სსიპ ქალაქ ახალციხის №3 საჯარო სკოლის ჩვენი საქართველოს, ისტორიის და სამოქალაქო განათლების უფროსი...

რიტუალები და ტრადიციები საქართველოში

2022 წლის 20 დეკემბერს, სსიპ თბილისის №208 საჯარო სკოლის მე-4 კლასში, დასრულდა პროექტი „რიტუალები...

ინკლუზიური განათლება

ზოგადი განათლება

რთუ­ლი ქცე­ვის მარ­თ­ვის სა­ფე­ხუ­რე­ბი

კა­ხა გალ­და­ვა სამ­ტ­რე­დი­ის №1 სა­ჯა­რო სკო­ლის ის­ტო­რი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი, მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს სა­უ­კე­თე­სო ათე­უ­ლის წევ­რი, საქ­ველ­მოქ­მე­დო ფონ­დის „სი­კე­თის...

მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რე­ბის ფუნ­ქ­ცი­უ­რი გაძ­ლი­ე­რე­ბა

ლე­ვან მრე­ლაშ­ვი­ლი ქა­ლაქ თე­ლა­ვის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის უფ­რო­სი     ⇑⇓ რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის რო­ლი ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა­ში ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის ძი­რი­თა­დი...

საუბრები ლიტერატურაზე

ლი­კა წუ­ლაია სსიპ ირაკ­ლი აბა­ში­ძის სა­ხე­ლო­ბის ქა­ლაქ ხო­ნის №3 სა­ჯა­რო სკო­ლის მე-12 კლა­სის მოს­წავ­ლე     თა­მაზ ბი­ბი­ლუ­რის „დამ­შ­ვი­დო­ბე­ბა“ ზოგ­ჯერ ახალ...

ბლოგი

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

პროფესიული