ახალი ამბები

პედაგოგებისთვის

ბლოგები

ზოგადი განათლება

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სკოლები პანდემიის პირისპირ

უფ­რო­სე­ბო, მო­უს­მი­ნეთ შვი­ლებს, ანუ თი­ნე­ი­ჯე­რე­ბის თვა­ლით და­ნა­ხუ­ლი პან­დე­მია

თი­ნე­ი­ჯე­რო­ბის პე­რი­ო­დი, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ძა­ლი­ან მომ­ხიბ­ვ­ლე­ლია თა­ვი­სი აქ­ტი­უ­რი ცხოვ­რე­ბის სტი­ლით, ინ­ტე­რეს­თა მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბით, სამ­ყა­როს ფე­რა­დო­ვა­ნი აღ­ქ­მით, ამ პე­რი­ოდს მა­ინც ახ­ლავს მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბა­ნი, რომ­ლე­ბიც გარ­კ­ვე­ულ...

აქტუალური თემები

მწერლები ბავშვებისთვის

მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ თუ არა სკოლების გახსნა?

შედეგების ნახვა

Loading ... Loading ...