4 დეკემბერი, ორშაბათი, 2023
spot_img

ახალი ამბები

spot_img

პედაგოგებისთვის

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

მარიამ ფიჩხულაშვილი სსიპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მარაბდის ცხრა ძმა ხერხეულიძის საჯარო სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელი       ინკლუზიური განათლების...

სახელოვნებო ტერმინთა ლექსიკონი

გთავაზობთ გიორგი სოიტაშვილისა და მარინა ჯღარკავას მიერ შედგენილ სახელოვნებო ტერმინთა ლექსიკონს ლექსიკონის შექმნა განაპირობა ზოგადსაგანმანათლებლო...

საგანმანათლებლო რესურსები ქართული ენის გრამატიკის ზოგიერთ საკითხზე

ზაზა შულაია სსიპ ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგვიჩიოს საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი     ვფიქრობ, ყველას...

ინკლუზიური განათლება

თვის ავტორი

ზოგადი განათლება

„კა­ზუ­სე­ბი“ მას­წავ­ლე­ბელ­თათ­ვის, ანუ დავ­ფიქ­რ­დეთ და გა­ვას­წო­როთ

მარინა არაბიძე-აშვეთია სსიპ წმინ­და ნი­ნოს სა­ხ. ქა­ლაქ ქუ­თა­ისის №3 სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის წამ­ყ­ვა­ნი...

თუ მას­წავ­ლე­ბელს არ ჰყავს თა­ნა­მო­აზ­რე სკო­ლის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი, მი­სი ყვე­ლა სწრაფ­ვა ამაო იქ­ნე­ბა

ლა­ლი მარ­გი­ა­ნი სსსიპ მარ­ნე­უ­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სოფ. ხო­ჯორ­ნის სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლის, რო­გორც მე­ო­რე ენის მას­წავ­ლე­ბე­ლი, მასწავლებლის ეროვნული...

მე­სა­მე თა­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა  და კომ­პ­ლექ­სუ­რი და­ვა­ლე­ბე­ბი

ნათელა მაღლაკელიძე პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი       წე­რი­ლი მე­სა­მე წი­ნამ­დე­ბა­რე სტა­ტია წარ­მო­ად­გენს ჩემს გა­მოხ­მა­უ­რე­ბას თქვე­ნი გა­ზე­თის 24.11-ის ნო­მერ­ში...

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის