ახალი ამბები

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გიწვევთ მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად

12-13 ივნისს, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთა მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართება. სტუდენტური კონფერენცია, რომელსაც CIU 2013 წლიდან მასპინძლობს, წელს ონლაინ...

2021 წლის გამოცდებისათვის რეგისტრაცია დასრულდა

ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის, სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისათვის, საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის, უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდისათვის, აგრეთვე მასწავლებელთა საგნის გამოცდისა და საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დასადასტურებლად რეგისტრაცია...

როგორ უმკლავდებიან საქართველოში ბავშვები და მშობლები ფინანსური კრიზისის ზეგავლენას? – COVID-19-ის გავლენა რეალურ დროში

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დაიწყო ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობაზე COVID-19-ის გავლენის რეალურ დროში კვლევა. კვლევა ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით....

საქართველოს 7 საჯარო სკოლა ევროპის საბჭოს დემოკრატიული სკოლების საერთაშორისო ქსელში ჩაერთო

საქართველოს ევროპულ ოჯახში ინტეგრაციისთვის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია - საქართველოს 7 საჯარო სკოლა ევროპის საბჭოს დემოკრატიული სკოლების საერთაშორისო ქსელს შეუერთდა. თბილისის №105 და საჩხერის №3...

2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული სტუდენტების საყურადღებოდ!

2020 წლის ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტების მობილობის პირობები განისაზღვრა. ⇒ ის სტუდენტები, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხნენ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე და...

უსაფ­რ­თხო სკო­ლა — არა­ძა­ლა­დობ­რი­ვი გა­რე­მო მო­ზარ­დე­ბის­თ­ვის

ფონ­დი „სო­ხუ­მის“ ინი­ცი­ა­ტივთ, ZOOM პლატ­ფორ­მა­ზე, მრგვა­ლი მა­გი­დის ფორ­მატ­ში, ონ­ლა­ინ შეხ­ვედ­რა გა­ი­მარ­თა თე­მა­ზე: „უსაფ­რ­თხო სკო­ლა, არა­ძა­ლა­დობ­რი­ვი გა­რე­მო მო­ზარ­დე­ბის­თ­ვის — არ­სე­ბუ­ლი ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტე­ბი, რე­სურ­სე­ბი და მა­თი ეფექ­ტი­ა­ნო­ბის...

აჭარაში ბავშვის უფლებების ცენტრის გაიხსნა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე ეკატერინე დგებუაძე, საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი ღასან ხალილი, ესტონეთის ელჩი რიინა კალიურანდი და ნორვეგიის ელჩი ჰელენ...

მრგვალი მაგიდა რესურსცენტრების ჩართულობით

ფონდი „სოხუმის“ ინიციატივით, 24 მარტს, ZOOM პლატფორმაზე, მრგვალი მაგიდის ფორმატში, გაიმართა შეხვედრა, თემაზე: „არაძალადობრივი, უსაფრთხო გარემო სკოლებში და რესურსცენტრების როლი არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის საკითხებში“....

საზოგადოების მაღალი ინტერესის გამო სახელმძღვანელოების გრიფირების საჯარო განხილვის პროცესი გახანგრძლივდა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო IX კლასის ყველა საგნისა და დაწყებითი და საბაზო საფეხურების (I-VIII კლასების) ზოგიერთი საგნისთვის სახელმძღვანელოების გრიფირების პროცესს წარმატებით აგრძელებს. იმისათვის,...

თე­მა­ტუ­რი ანა­ლი­ზი — აუცი­ლე­ბე­ლი პი­რო­ბა გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის შემ­დ­გო­მი სრულ­ყო­ფი­სათ­ვის

ინ­ტერ­ვიუ ხა­ტია ცი­რა­მუ­ას­თან, სსიპ გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის და­გეგ­მ­ვის, კვლე­ვი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის სამ­სა­ხუ­რის უფ­როს­თან   — გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის 2021-2025 წლე­ბის სტრა­ტე­გი­ის ერთ-ერ­თი ამო­ცა­ნაა მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი...