პედაგოგებისთვის

ნო­დარ დუმ­ბა­ძე — „ჰე­ლა­დო­სი“

  თა­მარ კო­ბე­რი­ძე სსიპ ვლა­დი­მირ კო­მა­რო­ვის თბი­ლი­სის ფი­ზი­კა-მა­თე­მა­ტი­კის №199 სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი   ნო­დარ დუმ­ბა­ძის ამ პა­ტა­რა, ერ­თი შე­ხედ­ვით არც თუ დი­დად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, მაგ­რამ...

სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში და­უს­რუ­ლე­ბე­ლი ექ­ს­პე­რი­მენ­ტე­ბი უნ­და დამ­თავ­რ­დეს

გვესაუბრება ნო­დარ ჩხა­ი­ძე, სენტ-ეგ­ზი­უ­პე­რის სა­ხე­ლო­ბის ფრან­გულ-ქარ­თუ­ლი სკო­ლის ის­ტო­რი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი   ⇒ პირ­ველ რიგ­ში, გაგ­ვე­ცა­ნით ⇒ პრო­ფე­სი­ით ის­ტო­რი­კო­სი ვარ, ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტიც და მა­გის­ტ­რა­ტუ­რაც ის­ტო­რი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით და­ვამ­თავ­რე თბი­ლი­სის ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში....

ჩე­მი პე­და­გო­გი­უ­რი ოდი­სეა

„ეს რა სო­ფე­ლი გა­ფურ­ჩ­ქ­ნი­ლა ასე ლა­მა­ზი, კლდით ატე­ხი­ლი კი­დე­ე­ბით ბა­ღე­ბი სუნ­თ­ქავს, ჩანს უფ­ლის­ცი­ხის სი­ლუ­ე­ტი დე­ვის ნა­ხა­ტი, გაშ­ლი­ლა ვა­ზი და ფუტ­კარ­საც სიმ­ღე­რა უთ­ქ­ვამს“... ასე ლა­მა­ზად და­ხა­ტა ქარ­თ­ლის შუ­ა­გულ­ში მდე­ბა­რე სო­ფე­ლი...

ადა­მი­ა­ნის და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის გან­საზღ­ვ­რა ოთარ ჭი­ლა­ძის მხატ­ვ­რულ სამ­ყა­რო­ში

მი­თი და რე­ა­ლო­ბა   „ადა­მი­ა­ნი გა­ზე­თის სვეტ­ში“ რე­ზო ინა­ნიშ­ვი­ლი წერ­და: მწერ­ლის­თ­ვის მხო­ლოდ და­რა­ჯის ად­გი­ლი დარ­ჩა და მა­საც და­რა­ჯი­ვით უმ­წე­ოდ აქვს ხე­ლე­ბი გაშ­ლი­ლიო. ოთარ ჭი­ლა­ძემ მწე­რა­ლი...

დმა­ნი­სი არ არის შორს!

მზე­ვი­ნარ ბაქ­რა­ძე დმა­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ პან­ტი­ა­ნის სა­ჯა­რო სკო­ლის დამ­ხ­მა­რე მას­წავ­ლე­ბე­ლი, პროგ­რა­მა „არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლე­ბის პრო­ფე­სი­უ­ლი მხარ­და­ჭე­რა“   რო­ცა მეცხ­რე კლა­სის მოს­წავ­ლე ვი­ყა­ვი, ის­ტო­რი­ის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ში ამო­ვი­კითხე ინ­ფორ­მა­ცია პირ­ვე­ლი ევ­რო­პე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მელ­თა...

არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის რო­ლი მო­ზარ­დის ცხოვ­რე­ბა­ში

ნა­ნა ვე­რუ­ლაშ­ვი­ლი ხე­ლოვ­ნე­ბათ­მ­ცოდ­ნე,  თბი­ლი­სის №51 სა­ჯა­რო სკო­ლის სახ­ვი­თი და გა­მო­ყე­ნე­ბი­თი ხე­ლოვ­ნე­ბის  მას­წავ­ლე­ბე­ლი   სკო­ლის გა­რეთ და ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შეს­წავ­ლა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი და დრო­უ­ლი სა­კითხია. ცნე­ბა „არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბა“ ქარ­თულ კა­ნონ­მ­დებ­ლო­ბა­ში, 2005-2007...

ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ინ­ტეგ­რი­რე­ბა კომ­პ­ლექ­სურ და­ვა­ლე­ბებ­ში

ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი არ უნ­და გახ­დეს თვით­მი­ზა­ნი, მა­თი გა­მო­ყე­ნე­ბით უნ­და გამ­დიდ­რ­დეს და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი გახ­დეს სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი... 21-ე სა­უ­კუ­ნე მუდ­მი­ვად ახა­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე აყე­ნებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მას, შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის...

ჰუ­მა­ნუ­რი პე­და­გო­გი­კის ხუ­როთ­მოძღ­ვა­რი

მიმ­დი­ნა­რე წლის 8 მარტს და­ბა­დე­ბის 90 წე­ლი შეუს­რულ­და მსოფ­ლი­ო­ში სა­ხელ­გან­თ­ქ­მულ პე­და­გოგს, ჰუ­მა­ნუ­რი პე­და­გო­გი­კის მა­მამ­თა­ვარს, აკა­დე­მი­კოს შალ­ვა ამო­ნაშ­ვილს. ამ თა­რიღ­თან და­კავ­ში­რე­ბით და­ი­წე­რა ეს სტა­ტია. ვინ არის...

გან­წი­რუ­ლი სუ­ლის ძა­ხი­ლი –  ნუგ­ზარ შა­ტა­ი­ძე ⇒ „მოგ­ზა­უ­რო­ბა აფ­რი­კა­ში“

ნუგ­ზარ შა­ტა­ი­ძის მოთხ­რო­ბის „მოგ­ზა­უ­რო­ბა აფ­რი­კა­ში“ გან­ხილ­ვი­სას ბავ­შ­ვე­ბი სა­თა­უ­რის მი­ხედ­ვით ნა­წარ­მო­ებ­ში ბევრ რა­მეს გუ­ლის­ხ­მო­ბენ, მაგ­რამ არა აფხა­ზეთს. მარ­თ­ლაც, უც­ნა­უ­რად და­ა­სა­თა­უ­რა ავ­ტორ­მა მოთხ­რო­ბა, რო­მე­ლიც ოჩამ­ჩი­რე­ში მცხოვ­რე­ბი...

მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურება – ტესტის მაქსიმალური ქულები და საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა

2021 წლის საგნის გამოცდაზე, საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციის დადასტურების ტესტირებაზე ტესტის მაქსიმალური ქულები და საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა.