პედაგოგებისთვის

შე­ფა­სე­ბა, პრობ­ლე­მა არ არის, მთა­ვა­რია, მოს­წავ­ლე დის­ტან­ცი­ურ გაკ­ვე­თილ­ზე შე­მო­ვი­დეს

ლი­ა­ნა მა­მუ­ლაშ­ვი­ლი ბოლ­ნი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ხა­ტი­სოფ­ლის სა­ჯა­რო სკო­ლის პროგ­რა­მა „ას­წავ­ლე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­თ­ვის“ მო­ნა­წი­ლე, ბოლ­ნი­სის №5 სა­ჯა­რო სკო­ლის მენ­ტო­რი პე­და­გო­გი   დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის დროს, ელექ­ტ­რო­ნულ ჟურ­ნალ­ში, მოს­წავ­ლის შე­ფა­სე­ბის სა­მი კომ­პო­ნენ­ტი გვაქვს: და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი...

პრი­ო­რი­ტე­ტი მას­წავ­ლებ­ლებ­ში ციფ­რუ­ლი ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა უნ­და იყოს

პეტ­რე ბა­ბი­ლუა ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ზუსტ და სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტე­ტის ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი, ევ­რო­პუ­ლი სკო­ლის მა­თე­მა­ტი­კის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი, მა­თე­მა­ტი­კის პე­და­გო­გი   კო­ვიდ სი­ტუ­ა­ცი­ამ ქვე­ყა­ნა­ში ახა­ლი რე­ა­ლო­ბა შექ­მ­ნა და ეს...

საქმეში ჩადებული სიყვარული

თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 23-ე საჯარო სკოლას არაერთი პედაგოგი ჰყოლია და ჰყავს, ვისითაც შეუძლია იამაყოს. მათ გამოზარდეს თაობები. ისინი თავდაუზოგავად შრომობდნენ ყინვასა თუ სიცხეში,...

იყო და არა იყო რა, ანუ რო­გორ მოვ­ხ­ვ­დი სვა­ნე­თი­დან ჯა­ვა­ხეთ­ში

თა­მარ დევ­და­რი­ა­ნი პროგ­რა­მის „არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლე­ბის პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რა“ კონ­სულ­ტანტ-მას­წავ­ლე­ბე­ლი, სსიპ ახალ­ქა­ლა­ქის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სოფ. ტურ­ცხის სა­ჯა­რო სკო­ლა „სად წა­იყ­ვან სა­და­ურ­სა“ — ფრა­ზა შე­ე­სა­ბა­მე­ბა ჩე­მი ცხოვ­რე­ბის ის­ტო­რი­ას, კონ­კ­რე­ტუ­ლად კი იმ ნა­წილს, რო­მელ­შიც და­ვიწყე...

მოს­წავ­ლე­თა შე­ფა­სე­ბა დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის პე­რი­ოდ­ში

ნატა ბიჭიკაშვილი ბიოლოგიის დოქტორი, მენტორი პედაგოგი   დღეს­დღე­ო­ბით, მსოფ­ლი­ოს და, მათ შო­რის, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მრა­ვა­ლი სკო­ლა დის­ტან­ცი­ურ სწავ­ლე­ბა­ზეა გა­და­სუ­ლი. ამ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში პე­და­გო­გის რო­ლი ბევ­რად მე­ტია, ვიდ­რე სას­კო­ლო სივ­რ­ცე­ში,...

თამარ ადამიას ზღაპართერაპია – სას­წავ­ლო პრო­ექ­ტი კე­თი­ლი და­სას­რუ­ლით….

თამარ ადამია, ბავშვთა ფსიქოლოგი და საბავშვო  მწერალი, 2019 წლის „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ ფინალისტი სპე­ცი­ა­ლის­ტებ­მა, პან­დე­მი­ის პე­რი­ოდ­ში, ბავ­შ­ვებ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლი პროგ­ნო­ზე­ბი გა­აჟ­ღე­რეს: ჩვე­უ­ლი რიტ­მის დარ­ღ­ვე­ვა აისა­ხე­ბო­და...

შე­ფა­სე­ბა და მას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სირ­თუ­ლე­ე­ბი

ნი­ნო გა­ბულ­და­ნი წა­ლენ­ჯი­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ქ. ჯვა­რის №2 სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მენ­ტო­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, ფი­ლო­ლო­გი­ის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რი შე­ფა­სე­ბა ერთ-ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი და სენ­სი­ტი­უ­რი სა­კითხია სას­კო­ლო ცხოვ­რე­ბა­ში. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, რად­გან სას­წავ­ლო მიზ­ნამ­დე...

და­ვუ­კავ­ში­როთ გა­ნათ­ლე­ბა ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ კონ­ტექ­ს­ტებს

ლია ცერ­ც­ვა­ძე, „ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლის“ საგ­ნობ­რი­ვი ექ­ს­პერ­ტი ქარ­თულ ენა­ში, სა­ხელ­მ­წი­ფო ენის სწავ­ლე­ბის პროგ­რა­მის კონ­სულ­ტან­ტი, მას­წავ­ლე­ბელ­თაა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რის ტრე­ნერ-კონ­სულ­ტან­ტი, USAID-ისა და RTI-ს ერ­თობ­ლი­ვი სა­ბა­ზი­სო...

პრობ­ლე­მე­ბი მარ­თ­ლაც არის!

♦ ნა­თე­ლა მაღ­ლა­კე­ლი­ძე - გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ე­რე­ბის დოქ­ტო­რი, ილი­ას უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გა­ნათ­ლე­ბის სკო­ლის პრო­ფე­სო­რი წი­ნამ­დე­ბა­რე სა­გა­ზე­თო წე­რი­ლი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბაა ახალ­გაზ­რ­და პე­და­გო­გის - ირ­მა გრი­გა­ლაშ­ვი­ლის - სტა­ტი­ა­ზე 👉👉  „გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის...

მე, ის­ტო­რია, ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი და ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლი

♦ მანანა ჯაყელი - „ახალი სკოლის მოდელის“ ისტორიის დანერგვის ექსპერტი, ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის თელავის №3 საჯარო სკოლის პედაგოგი   სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში არა­ერ­თხელ და­წე­რი­ლა 21-ე სა­უ­კუ­ნის გა­მოწ­ვე­ვებ­ზე და ამ...