პედაგოგებისთვის

მხატვრული ტექსტის ანალიზი – (კრიტიკული და ანალიტიკური პრინციპების გათვალისიწნებით)

  მხატვრული ნაწარმოები რამდენიმე მიმართულებით ანალიზდება: ♦ საკუთრივ მხატვრული ტექსტის (რომელიმე ეპიკური, ლირიკული ან დრამატული ნაწარმოების) ანალიზი; ♦ მხატვრულ ნაწარმოებში წამოჭრილი ცალკეული პრობლემის (საკითხის) ანალიზი (მაგალითად, „მართალი...

სწავლის შედეგები ბევრად უკეთესი და ხელშესახები რომ გახდეს

კომპლექსურ დავალებასთან დაკავშირებით ხშირად დასმულ კითხვებს უპასუხებს თამარ ჯაყელი, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი     ⇒ რატომ არის მნიშვნელოვანი კომპლექსური დავალებებით მუშაობა? კომპლექსური დავალების მნიშვნელოვნებას ორი ასპექტით...

არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლი ესე

ანა­ლი­ტი­კუ­რი ტექ­ს­ტი ბევ­რ­გ­ვა­რია. დღეს ვი­სა­უბ­რებთ არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბულ ესე­ზე, რომ­ლის მი­მართ დი­დია ინ­ტე­რე­სი. არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლი ესე არის ანა­ლი­ტი­კუ­რი ტექ­ს­ტი, რო­მე­ლიც შედ­გე­ბა სა­მი ძი­რი­თა­დი ნა­წი­ლი­სა­გან (შე­სა­ვა­ლი, ძი­რი­თა­დი ნა­წი­ლი და...

უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა, უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდის ჩაბარების მსურველებისთვის, ონლაინ რეჟიმში, საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. გთავაზობთ ხშირად დასმულ კითხვებსა და პასუხებს: რა ტიპის საკითხებია...

წარმოგიდგენთ 2021 წლის გრიფირებულ სახელმძღვანელოებს   გამომცემლობა „ინტელექტი“  მათემატიკა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სი­ახ­ლე IX კლა­სის მა­თე­მა­ტი­კის სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბა­ში! თქვენ­თ­ვის კარ­გად ცნო­ბი­ლი გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „ინ­ტე­ლექ­ტი“ და მა­თე­მა­ტი­კის სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის ავ­ტო­რე­ბი: გუ­რამ გო­გიშ­ვი­ლი, თე­ი­მუ­რაზ ვეფხ­ვა­ძე, ია...

სა­ხელ­მ­წი­ფო ენის სწავ­ლე­ბის პრობ­ლე­მე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში

ნა­თე­ლა მაღ­ლა­კე­ლი­ძე გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რი, ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის გა­ნათ­ლე­ბის სკო­ლის პრო­ფე­სო­რი   სა­ქარ­თ­ვე­ლო ის­ტო­რი­უ­ლად ყო­ველ­თ­ვის მრა­ვა­ლე­რო­ვა­ნი ქვე­ყა­ნა იყო. მე-11 სა­უ­კუ­ნის ის­ტო­რი­კო­სის - ლე­ონ­ტი მრო­ვე­ლის - მი­ხედ­ვით, ჯერ კი­დევ მე-6...

ნაეკის პასუხები ხშირად დასმულ კითხვებზე – მასწავლებლებისთვის

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა საინფორმაციო შეხვედრა ელექტრონულ ფორმატში, ამჯერად, მასწავლებლის საგნის გამოცდაზე, უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაზე, ასევე, საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დასადასტურებელ ტესტირებაზე...

ყველაფრის ბრმად მიღება ისეთივე დანაშაულია, როგორც ყველაფრის ხელაღებით უარყოფა

ნო­ნა შა­ლამ­ბე­რი­ძე საჩხე­რის №1 სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბი­თი კლა­სის უფ­რო­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი   მე ვარ მას­წავ­ლე­ბე­ლი ას­ჯერ რომ დავ­მ­დ­გა­რი­ყა­ვი არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე, ას­ჯერ­ვე მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ას ავირ­ჩევ­დი. ბედ­ნი­ე­რი ვარ ძა­ლი­ან კარ­გი საქ­მის...

„ახა­ლი“ არ გუ­ლის­ხ­მობს ჯერ არ ნა­ხულს, ჯერ არ გა­გო­ნილს, ჯერ არ გა­მო­ყე­ნე­ბულს

„ახალი სკოლის მოდელი“ ის პროექტია, რომელმაც საქართველოს მასწავლებელთა ნაწილი აღაშფოთა. აღშფოთების მიზეზი რამდენიმეა, უმთავრესი კი მაინც არასწორი ან ხარვეზიანი კომუნიკაციაა სკოლებთან. „ახა­ლმა გა­ნათ­ლე­ბამ“ შე­კ­რი­ბა...

„ღმერთო, ულხინე ყველა ბავშვს ქვეყანაზე…“

ბავშვებო! ალბათ, ბევრს წაგიკითხავთ ანა გავალდას წიგნი „35 კილო იმედი“, რადგან უმრავლესობისთვის საყვარელი ფრაზით: „ვერ ვიტან სკოლას!“ - ასე იწყება. საკუთარ თავგადასავალს პირველ პირში...