ზოგადი

მოს­წავ­ლე­ებ­ში პროგ­რა­მი­რე­ბი­სა და ინ­ჟი­ნე­რი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ინ­ტე­რე­სის გაღ­ვი­ვე­ბის­თ­ვის

ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის, გი­გა ზე­და­ნი­ას ინი­ცი­ა­ტი­ვით, 2020 წლის სკო­ლის ლი­დე­რო­ბის კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯ­ვე­ბულ დი­რექ­ტორს, ვარ­დენ ნი­ქა­ბა­ძეს, მა­მია ფან­ცუ­ლა­ი­ას სა­ხე­ლო­ბის წყალ­ტუ­ბოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ფარ­ცხა­ნა­ყა­ნე­ვის №2...

ძა­ლა­დო­ბის სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გო კვი­რე­უ­ლი თბი­ლი­სის №104 სა­ჯა­რო სკო­ლაში

სსიპ ქა­ლაქ თბი­ლი­სის №104 სა­ჯა­რო სკო­ლა (დი­რექ­ტორი  ირინა ჟამკოჩიანი) ჩა­ერ­თო ძა­ლა­დო­ბის სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გო კვი­რე­უ­ლის პრო­ექ­ტ­ში, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტ­რომ, 2020 წლის...

ინო­ვა­ცი­ე­ბის ცენ­ტ­რი – მეს­ტი­ის ახალ­გაზ­რ­დე­ბის ციფ­რუ­ლი გზამ­კ­ვ­ლე­ვი

პრო­ექ­ტი „ინო­ვა­ცი­ე­ბის ცენ­ტ­რი - მო­მავ­ლის­თ­ვის“, მეს­ტი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მას­შ­ტა­ბით, სსიპ ახალ­გაზ­რ­დო­ბის სა­ა­გენ­ტოს მი­ლი­ო­ნი­ა­ნი გრან­ტის ფარ­გ­ლებ­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა და მას ზე­მო სვა­ნეთ­ში მოქ­მე­დი სა­თე­მო ორ­გა­ნი­ზა­ცია „გა­ვაძ­ლი­ე­როთ სოფ­ლად...

არ გა­ჩერ­დეთ! პრობ­ლე­მე­ბი არ და­მა­ლოთ!

პან­დე­მი­ით შექ­მ­ნილ­მა რე­ა­ლო­ბამ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მის ბევ­რი სუს­ტი და ძლი­ე­რი მხა­რე გა­მო­ა­ჩი­ნა. სი­სუს­ტე­ე­ბი არ ახა­ლია, უბ­რა­ლოდ, კრი­ტი­კულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში კი­დევ უფ­რო გაღ­რ­მავ­და და თვალ­ში­სა­ცე­მი გახ­და. ქარ­თუ­ლი...

გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბა, რო­გორც სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლი

სკო­ლა-ლა­ბის სას­ტი­პენ­დიო პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში, სკო­ლა-ლა­ბის სტი­პენ­დი­ან­ტ­მა, შო­თა ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა, ვე­ბი­ნარ­ზე გა­ნი­ხი­ლა თა­ვი­სი ნაშ­რო­მი „გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის მი­ხედ­ვით“. კვლე­ვის პრე­ზენ­ტა­ცი­ი­სას ავ­ტორ­მა გან­მარ­ტა და...

პრაქტიკოსი მასწავლებლების გარდა, ცვლილება უფროს მასწავლებლებსაც შეეხო

რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ნოემბერში დაგეგმილი მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები გადაიდო, ასევე გადაიდო გამოცდები სპეციალური მასწავლებლებისთვის, რომლებიც წლებია ელოდებიან კვალიფიკაციის ამაღლებას. სამინისტროს მიერ...

პრაქტიკოს მასწავლებლებს შესაძლებლობა ეძლევათ, 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებამდე, აიმაღლონ მასწავლებლის სტატუსი – ცვლილებები სქემაში

ნოემბერში დაგეგმილი მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები გადაიდო, ამის შესახებ სამინისტრო განცხადებას ავრცლებს: „არსებული ეპიდვითარებისა და ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მასწავლებელთა გამოცდები, ასევე, სპეციალურ მასწავლებელთა გამოცდები...

სკო­ლა ის ად­გი­ლი უნ­და იყოს, სა­დაც მოს­წავ­ლეს კი არ გან­ს­ჯი­ან, არა­მედ ეხ­მა­რე­ბი­ან სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის...

თა­მარ ჯა­ყე­ლი ზო­გა­დი და სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის  დე­პარ­ტა­მენ­ტის ექ­ს­პერ­ტი   „ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლის“ პე­და­გო­გი­კუ­რი პრინ­ცი­პე­ბი ჩვენ ვი­სა­უბ­რებთ მე­სა­მე თა­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის პე­და­გო­გი­კურ სა­ფუძ­ვ­ლებ­ზე, რომ­ლე­ბიც სხვა არა­ფე­რია, თუ არა კონ­ს­ტ­რუქ­ტი­ვის­ტუ­ლი...

რა გა­ა­ად­ვი­ლა ან  რა გა­არ­თუ­ლა ელ­ქ­ტ­რო­ნუ­ლი ჟურ­ნა­ლის და­ნერ­გ­ვამ 

„გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ჟურ­ნა­ლი მარ­ტი­ვად ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მია მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის, რად­გან: სის­ტე­მა­ში შეს­ვ­ლა შე­იძ­ლე­ბა რო­გორც პერ­სო­ნა­ლუ­რი კომ­პი­უ­ტე­რით, ასე­ვე მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნით, წვდო­მა შეზღუ­დუ­ლი არ არის ად­გილ­მ­დე­ბა­რე­ო­ბით, სა­ჭი­როა მხო­ლოდ შე­სა­ბა­მი­სი...

ევროპის მასშტაბით გამორჩეული ერთ-ერთი სკო­ლა

9 ნო­ემ­ბერს, JA Europe-ის ManpowerGroup-თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით, ევ­რო­პუ­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის კვი­რე­უ­ლის ფარ­გ­ლებ­ში, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბის TESAwards 2020 — „სა­მე­წარ­მეო სკო­ლის ჯილ­დო“ — და­ჯილ­დო­ე­ბის რი­გით მე-6 ცე­რე­მო­ნია...