ზოგადი

სქე­მა, რო­მე­ლიც არა­თა­ნა­ბარ პი­რო­ბებ­ში აყე­ნებს პე­და­გოგებს

ინ­ტერ­ვიუ ელზა ბადაშვილთან რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რ­ცელ­და პე­და­გოგ­თა ნა­წი­ლის ინი­ცი­ა­ტი­ვით შექ­მ­ნი­ლი პე­ტი­ცია, რო­მე­ლიც „მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის“ შე­ჩე­რე­ბას ითხოვს. პე­ტი­ცი­ა­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლია,...

პირ­ველ­კ­ლა­სელ­თა რე­გის­ტ­რა­ცი­ის პირ­ვე­ლი ეტა­პის დე­ტა­ლე­ბი

ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 15 მარტს პირ­ველ­კ­ლა­სელ­თა რე­გის­ტ­რა­ცი­ის პირ­ვე­ლი ეტა­პი და­იწყო. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, რე­გის­ტ­რა­ცი­ის I ეტაპ­ზე, 2021 წლის 15 მარ­ტი­დან 2021 წლის 26 მარ­ტის ჩათ­ვ­ლით, სკო­ლებ­ში და­რე­გის­ტ­რირ­დე­ბი­ან...

T4 ჯგუფის ელჩი მასწავლებელი საქართველოდან

🟦✔გასულ კვირას საჩხერის №2 საჯარო სკოლის ინგლისურის მასწავლებელი მაია ტყემალაძე კიდევ ერთხელ მოექცა საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ქვეშ. ის ამჯერადაც, საუკეთესოთა შორის აღმოჩნდა - გლობალური საგანმანათლებლო ...

25 თე­ბერ­ვა­ლი სა­უ­კუ­ნის შემ­დეგ – წე­რო­ვა­ნის №3 სა­ჯა­რო სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბი ოკუპაციაზე საუბრობენ

რო­გო­რია მოს­წავ­ლე­ე­ბის თვა­ლით და­ნა­ხუ­ლი ოკუ­პა­ცია - ამ თე­მა­ზე სა­სა­უბ­როდ წე­რო­ვა­ნის №3 სა­ჯა­რო სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბი შე­ვარ­ჩიე. ცხა­დია, ეს არ­ჩე­ვა­ნი შემ­თხ­ვე­ვი­თი არ არის, რად­გან წე­რო­ვა­ნის დევ­ნილ­თა...

#ოკუპაციის100 წელი – ოკუ­პა­ცი­ის მუ­ზე­უ­მი სა­განმანათლებლო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბით

ლადო აფხაზავა - ჩიბათის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების მასწავლბელი, „მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს“ გამარჯვებული  მას­წავ­ლებ­ლის გლობალური ჯილ­დოს აპ­ლი­კა­ცი­ის შევ­სე­ბა და­ვიწყე სიტყ­ვე­ბით — მე ვარ ქარ­თ­ვე­ლი, იმ...

#ოკუპაციის100წელი – მა­რო მა­ყაშ­ვი­ლის დღი­უ­რე­ბის კვალ­დაკ­ვალ

მელორ ცქვიტაია - აფხაზეთის №10 საჯარო სკოლის პედაგოგი, „ათეულთა კლუბის“ წევრი ადა­მი­ა­ნის ყვე­ლა­ზე დი­დი მო­ნა­პო­ვა­რი თა­ვი­სუფ­ლე­ბაა და ქვეყ­ნის თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თ­ვის ბრძო­ლაც მი­სი უპირ­ვე­ლე­სი ვა­ლია. ასე რომ,...

#ოკუპაციის100წელი – 25 თე­ბერ­ვა­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ოკუ­პა­ცი­ის დღეა

  მაია (მა­ნა­ნა) მირ­ცხუ­ლა­ვა - თბი­ლი­სის №82 სა­ჯა­როს სკო­ლის ისტორიის უფროსი მას­წავ­ლე­ბე­ლი ...25 თე­ბერ­ვა­ლი გა­თენ­დე­ბა ხვალ, თე­ბერ­ვა­ლო, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ზაფხუ­ლი ხარ... და ასე მას­წავ­ლიდ­ნენ სკო­ლა­ში მე, არა­ნა­ი­რი და­ფიქ­რე­ბა, მსჯე­ლო­ბა, ანა­ლი­ზი და...

სოც­მუ­შა­კი­სა და ფსი­ქო­ლო­გის გარ­დამ­ტე­ხი რო­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრო­ცეს­ში

სო­ცი­ა­ლუ­რი მუ­შა­კის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა­ზე, სამ­წუ­ხა­როდ, რო­გორც წე­სი, მხო­ლოდ ტრა­გი­კუ­ლი შემ­თხ­ვე­ვე­ბის ფონ­ზე ვიწყებთ ხოლ­მე აქ­ტი­უ­რად სა­უ­ბარს. თოთხ­მე­ტი წლის მო­ზარ­დის თვით­მ­კ­ვ­ლე­ლო­ბამ ისევ შეძ­რა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა და ისევ გაჩ­ნ­და...

მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, ქვეყ­ნის მთა­ვა­რი სიმ­დიდ­რე მცოდ­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი გახ­დ­ნენ – ინტერვიუ ალექ­სან­დ­რე ასა­თი­ა­ნთან

2020-21 სას­წავ­ლო წლის მე­ო­რე სე­მეს­ტ­რი­დან, „ახა­ლი სკო­ლის მო­დელ­ში“ ჩარ­თულ 400 ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლის II-III-IV კლა­სებ­ში, ახა­ლი საგ­ნის - „კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის“ პი­ლო­ტი­რე­ბა და­იწყო. რა პრინ­ცი­პებ­ს ეფუძ­ნე­ბა...

სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცია — გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სის­ტე­მე­ბი ზო­გად და პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში

პან­დე­მი­ით გა­მოწ­ვე­უ­ლი შეზღუდ­ვე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა ტრა­დი­ცი­უ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცია მა­ინც გა­მარ­თა, თუმ­ცა — ონ­ლა­ინ რე­ჟიმ­ში. მი­ზა­ნიც იგი­ვეა, რაც წი­ნა წლებ­ში —  ...