პროფესიული

წარ­მა­ტე­ბის 10-წლი­ა­ნი ტრა­დი­ცია

და­არ­სე­ბი­დან დღემ­დე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბიზ­ნე­სის აკა­დე­მია — SBA 2010 წლის 4 ნო­ემ­ბერს და­ფუძ­ნ­და, იმ ახალ­გაზ­რ­და სპე­ცი­ა­ლის­ტ­თა ინი­ცი­ა­ტი­ვით, რომ­ლებ­საც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და უცხო­ეთ­ში წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის მრა­ვალ­წ­ლი­ა­ნი...

ცვლი­ლე­ბე­ბი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის დე­ბუ­ლე­ბა­ში

ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის დე­ბუ­ლე­ბა­ში, 2020 წლის 10 სექ­ტემ­ბერს, შე­ვი­და რი­გი ცვლი­ლე­ბე­ბი. ძი­რი­თა­დად რა სა­კითხებს შე­ე­ხო და რა მი­ზანს...

პროფესიული ტესტირება 2020

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ! ‼ პროფესიული განათლების მიღების მსურველები, რომლებიც 2020 წელს დარეგისტრირდნენ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე და ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პირობებში, ვერ...

პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა არის ყვე­ლას­თ­ვის, ამი­ტომ მის შე­სა­ხებ ყვე­ლამ უნ­და იცო­დეს

გა­ნათ­ლე­ბის სხვა­დას­ხ­ვა სა­ფე­ხურ­ზე გა­ტა­რე­ბუ­ლი რე­ფორ­მე­ბი­დან, ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლად პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა მი­იჩ­ნე­ვა, რაც, სხვა ფაქ­ტო­რებ­თან ერ­თად, ბიზ­ნეს­თან, მო­მა­ვალ დამ­საქ­მებ­ლებ­თან მჭიდ­რო კავ­შირ­მაც გა­ნა­პი­რო­ბა. ამ და სხვა...

ილია წინამძღვრიშვილის კოლეჯი ძველ სიცოცხლეს იბრუნებს

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად, იწყებს 1877 წლით დათარიღებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - წინამძღვრიანთკარში მდებარე...

პროფესიული განათლების მიღების მსურველთათვის

პროფესიული განათლების მიღების მსურველთათვის, პროფესიულ კოლეჯებში, ღია კარის დღეები გაიმართა. კოლეჯის წარმომადგენლებმა დაინტერესებულ პირებს პროფესიული პროგრამების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია, ესაუბრნენ რეგისტრაციის პროცესზე, ტესტირებასა და...

პროფესიულ სასწავლებლებში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს

  განათლების სამინისტრომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის აღდგენა პროფესიული კოლეჯებიდან დაიწყო. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის შემოწმება 70-მა სახელმწიფო და კერძო კოლეჯმა გაიარა და სასწავლო პროცესის...

პროფესიულ განათლებას განსაკუთრებული როლი ენიჭება ქვეყნის ეკონომიკის აღდგენა-განვითარებაში

გვესაუბრება ნინო ელბაქიძე, პროფესიული განათლების ექსპერტი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროგრამის მენეჯერი ➡ რამდენად აღმოჩნდა მზად  პროფესიული...

პირველი ინტეგრირებული პროფესიული პროგრამის ავტორიზაცია

გუშინ ცნობილი გახდა, რომ „ახალი ტალღა“ პირველი კოლეჯია, რომელმაც ავტორიზაციის საბჭოს მიერ ინტეგრირებულ პროგრამაზე დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ კოლეჯი განახორციელებს პროფესიულ...

არც ერთი ქვეყანა არ ისახავს მიზნად პროფესიული განათლების მხოლოდ დისტანციურად მიწოდებას

გვესაუბრება გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტ­რის მოადგი­ლე თა­მარ ქი­ტი­აშ­ვი­ლი ✔ როდის დაიწყება პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია და შესაბამისად - სწავლა? პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია  დაგეგმილზე...