აქტუალური თემები

პრაქტიკოსი მასწავლებლების გარდა, ცვლილება უფროს მასწავლებლებსაც შეეხო

რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ნოემბერში დაგეგმილი მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები გადაიდო, ასევე გადაიდო გამოცდები სპეციალური მასწავლებლებისთვის, რომლებიც წლებია ელოდებიან კვალიფიკაციის ამაღლებას. სამინისტროს მიერ...

რა უფ­ლე­ბა გვაქვს, რომ ეს ვი­თა­რე­ბა არ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ და არა­ფე­რი არ შევ­ც­ვა­ლოთ?

გვე­სა­უბ­რე­ბა კა­ხა ჯამ­ბუ­რია, შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე - ბა­ტო­ნო კა­ხა, დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის ფონ­ზე, ხომ არ იგეგ­მე­ბა რა­ი­მე ცვლი­ლე­ბე­ბი მო­მა­ვა­ლი წლის ეროვ­ნულ გა­მოც­დებ­ში? - ...

გა­ნათ­ლე­ბის უფ­ლე­ბა პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში

თა­ვი­სუ­ფალ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გა­ი­მარ­თა სა­ჯა­რო ონ­ლა­ინ ლექ­ცია „გა­ნათ­ლე­ბის უფ­ლე­ბა პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში“, სპი­კე­რი იყო სა­ხალ­ხო დამ­ც­ვე­ლის მო­ად­გი­ლე ეკა­ტე­რი­ნე სხი­ლა­ძე. თე­მის აქ­ტუ­ა­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ლექ­ცია ძა­ლი­ან ბევრ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან...

რე­ა­ლო­ბას აც­დე­ნი­ლი ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კო­დექ­სი მო­ზარ­დე­ბის მი­ერ სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბის პირ­ვე­ლი­ვე ფუ­ჭი...

6 ოქ­ტომ­ბერს, შვი­დი, თერ­თ­მე­ტი და ჩვიდ­მე­ტი წლის მო­ზარ­დებ­მა, სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის მოთხოვ­ნით, და­მო­უ­კი­დებ­ლად მი­მარ­თეს სა­სა­მარ­თ­ლოს. სარ­ჩე­ლი ერთ-ერ­თი სა­ხელ­მ­წი­ფო უწყე­ბის მხრი­დან ბავ­შ­ვე­ბის უფ­ლე­ბე­ბის დარ­ღ­ვე­ვას ეხე­ბო­და,...

თვი­თე­ფექ­ტუ­რო­ბა და თვით­შე­ფა­სე­ბა

თა­მარ გა­გო­ში­ძე ფსი­ქო­ლო­გი ჩე­მი პრო­ფე­სი­ი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ძა­ლი­ან ბევრ ადა­მი­ან­თან მი­წევს შე­ხე­ბა და სა­ო­ცა­რია ის, თუ რო­გორ ახერ­ხებს ადა­მი­ა­ნი თვი­თონ­ვე და­აბ­რ­კო­ლოს სა­კუ­თა­რი წინ­ს­ვ­ლა, უნა­რე­ბი, ის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და...

მოსწავლეებს, რომლებსაც უნდა ვუღვივებდეთ დემოკრატიულ ღირებულებებს, ამ მიზნის საპირისპიროდ – ანტიდემოკრატიული სისტემის მოქმედების მაგალითებს...

სიმონ ჯანაშია ფეისბუქ გვერდზე აქვეყნებს სტატუსს, სადაც საუბრობს სამინისტროს მხრიდან, გაუფრთხილებლად, სკოლის დირექტორების განთავისუფლების შესახებ და ხაზს უსვამს იმ სერიოზულ რისკებს, რომელიც განათლების სისტემის პარტიული...

კონ­კ­რე­ტუ­ლი ხა­ზი უნ­და გვქონ­დეს მკა­ფი­ოდ გან­საზღ­ვ­რუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბით, სა­დაც ადა­მი­ა­ნუ­რი სი­სუს­ტე­ე­ბიც გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია და...

გვესაუბრება ექიმ-ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი - ქალ­ბა­ტო­ნო მაია, სა­ინ­ტე­რე­სოა თქვე­ნი აზ­რი სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის გახ­ს­ნა/და­კეტ­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, თუმ­ცა, ვიდ­რე ამ თე­მა­ზე გა­და­ვალთ, მინ­და გკითხოთ, რო­გორ გა­ა­ა­ნა­ლი­ზებთ პან­დე­მი­ის სი­ტუ­ა­ცი­ას...

მდგმუ­რე­ბის მდგმუ­რე­ბი

„1959 წლიდან ამ სასწავლებელში ვარ, რამდენიმე დღეში სასწავლო პროცესი გვეწყება, მაგრამ ჯერაც არ ვიცი, სად დავიწყებთ მას“ - ეს შემაშფოთებელი სიტყვები, 11 სექტემბერს გამართულ...

გა­რე­ დაკ­ვირ­ვე­ბა პი­რის­პირ და ონ­ლა­ინ ფორ­მატ­ში

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სის მო­პო­ვე­ბის მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბა­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია გა­მო­აცხა­და. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, 1500-მდე უფ­რო­ს მას­წავ­ლე­ბელს ჯერ კი­დევ გა­ზაფხულ­ზე უნ­და გა­ევ­ლო...

ონ­ლა­ინ სკო­ლა  – მრა­ვალ­ფუნ­ქ­ცი­უ­რი და პრაქ­ტი­კუ­ლი ჟურ­ნა­ლი სკო­ლებ­ში

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, 2020-2021 სას­წავ­ლო წელს, ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი ვალ­დე­ბუ­ლი გახ­დ­ნენ, და­იწყონ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ჟურ­ნა­ლის წარ­მო­ე­ბა, თუმ­ცა, სურ­ვი­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, პა­რა­ლე­ლუ­რად, მათ შე­უძ­ლი­ათ, ტრა­დი­ცი­უ­ლი საკ­ლა­სო ჟურ­ნა­ლიც აწარ­მო­ონ. მო­მა­ვა­ლი...