უმაღლესი

„გა­ფარ­ჩა­კე­ბუ­ლი“ ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის მე­ტას­ტა­ზე­ბი

ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, პო­ზი­ტი­უ­რი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა იყო, რო­მელ­მაც, ასე თუ ისე, მო­ა­წეს­რი­გა უმაღ­ლე­სი სკო­ლის კონ­ტინ­გენ­ტის პრობ­ლე­მა. ყო­ველ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, წერ­ტი­ლი და­უს­ვა უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში...

უმაღლესები 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღების გამოცხადებას ელექტრონულად შეძლებენ

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ბიზნესის ანალიზისა და პროექტების მართვის სამუშაო ჯგუფის, პროგრამული უზრუნველყოფის სამსახურისა და შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლობით, შეიქმნა ერთიან ეროვნულ...

2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ისტორიისა და მათემატიკის საგნის ტესტში ცვლილება შევა

2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგიერთი საგნის ტესტში შევა ცვლილება. წინა წლების მსგავსად ცვლილებები საცდელი ტესტირების, მისი შედეგების გაანალიზებისა და დარგის ექსპერტებთან კონსულტაციების შედეგად...

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის ევ­რო­პულ ასო­ცი­ა­ცი­ა­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პრო­ცე­სი დას­რულ­და

ერე­ვან­ში გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის ევ­რო­პუ­ლი ასო­ცი­ა­ცი­ის - ENQA-ს რიგით მე-10 გე­ნე­რა­ლუ­რი ასამ­ბ­ლეა გა­ი­მარ­თა, სა­დაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო, რო­გორც ასო­ცი­ა­ცი­ის წევ­რი ქვე­ყა­ნა, ოფი­ცი­ა­ლუ­რად წა­რად­გი­ნეს. ევ­რო­პის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის...

ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამებში მცირე ცვლილებები შევა – მათემატიკის გამოცდაში კი მაქსიმალური ქულა შეიცვლება 

ცნობილი გახდა, რომ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახალი ფორმატით ჩატარდება. თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, გამოცდებისა და შეფასების ეროვნულმა ცენტრმა ფეისბუქგევრდზე გამოაქვეყნა ხშირად დასმულ კითხვებზე...

2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის უმაღლესი სასწავლებლების მიერ არჩეული დამატებითი საგამოცდო საგნების ჩამონათვალი

გთავაზობთ იმ დამატებითი საგნების პირველად ჩამონათვალს, რომლებიც  უნდა ჩააბარონ აბიტურიენტებმა კონკრეტულ პროგრამაზე ჩარიცხვის სურვილის შემთხვევაში. უმაღლეს სასწავლებლებს შესაძლებლობა აქვთ დეკემბრის ბოლომდე შეიტანონ ცვლილება აღნიშნულ ჩამონათვალში. განათლების...

სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებისთვის გამოყოფილია 2 520 000 ლარი

2019-2020 სასწავლო წლისთვის, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებისთვის გამოყოფილია 2 520 000 (ორი მილიონ ხუთას ოცი ათასი) ლარი იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც ერთიანი...

28 740 აბიტურიენტი სტუდენტი გახდა – 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები...

2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები ცნობილა - 2019 წელს 28 740 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. სახელმწიფო გრანტი 6546-მა სტუდენტმა მოიპოვა; სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ...

რომელი სავალდებულო საგნის ჩაბარება მოუწევთ აბიტურიენტებს კონკრეტულ საგანმანათლებლო მიმართულებებზე 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე

  „ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის №19/ნ ბრძანებაში...

რა პრინციპს ეყრდნობა ქულათა გათანაბრების მექანიზმი – აბიტურიენტის გათანაბრებული ქულა ყოველთვის მეტი ან...

თითოეულ გამოცდაში აბიტურიენტი იღებს ქულას, რომელსაც ნედლ ქულას უწოდებენ. თუ გამოცდის დროს ტესტის რამდენიმე ვარიანტი იყო გამოყენებული, მაშინ ხდება ქულების გათანაბრება, რის შედეგადაც ყოველი...