უმაღლესი

2020 წლის აბიტურიენტთა ცნობარში ცვლილებები განხორციელდა

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის შესახებ იხილეთ ბმულზე 

პოსტერებად ქცეული აკადემიური კეთილსინდისიერება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში პლაგიატის შესახებ სტუდენტური კონკურსის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. პლაგიატის შესახებ სტუდენტური პოსტერების კონკურსი მიმდინარეობდა პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს...

EUA-CDE წლიური შეხვედრა – დოქტორანტურის საფეხურზე სწავლების ყველაზე მასშტაბური და ყოვლისმომცველი ევროპული შეკრება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციისა (EUA) და ქართული უნივერსიტეტების წარმომადგენელთა ორდღიან შეხვედრას უმასპინძლა. ევროპული უნივერსიტეტების ასოციაციის (EUA) ისტორიაში პირველად ასოციაციის...

17 წლის შემდეგ დავად ქცეული დისერტაცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე 17 წლის წინ დაცული დისერტაციის გამო სკანდალში ეხვევა. რექტორმა, 140-გვერდიანი დისერტაცია, თემაზე „სტრუქტურული რეფორმები უმაღლეს...

რე­ფორ­მა უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბა­ში — შე­დე­გე­ბი და გა­მოწ­ვე­ვე­ბი

5 და 6 დე­კემ­ბერს, სას­ტუმ­რო „თბი­ლი­სი მა­რი­ოტ­ში“, გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა კონ­ფე­რენ­ცია გა­მარ­თა — „უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სის­ტე­მის რე­ფორ­მა და გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი“....

თსუ 2020-2021 სასწავლო წლიდან სტუდენტებს საერთაშორისოდ აკრედიტებულ პროგრამებს შესთავაზებს

10 დეკემბერს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის (SDSU) ერთობლივ ღონისძიებაზე, საერთაშორისოდ აკრედიტებული პროგრამები წარადგინეს. სან დიეგოს პარტნიორი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2020-2021 სასწავლო...

ვიდ­რე უნი­ვერ­სი­ტე­ტის შე­მო­სა­ვა­ლი სტუ­დენ­ტ­ზეა მიბ­მუ­ლი, სწავ­ლე­ბის ხა­რის­ხი მა­ღა­ლი ვერ იქ­ნე­ბა

დღეს ჩვენს სტუ­მარ­თან, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დოქ­ტო­რან­ტ­თა და მა­გის­ტ­რან­ტ­თა ინ­ტერ­დის­ციპ­ლი­ნუ­რი სას­წავ­ლო კვლე­ვი­თი კლას­ტე­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­თან, პროფ. მა­მუ­კა ბე­რი­აშ­ვილ­თან უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბა­ზე ვი­სა­უბ­რებთ. გა­ნათ­ლე­ბა, ზო­გა­დად, სა­ხელ­მ­წი­ფო პრი­ო­რი­ტე­ტებს...

„გა­ფარ­ჩა­კე­ბუ­ლი“ ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის მე­ტას­ტა­ზე­ბი

ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, პო­ზი­ტი­უ­რი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა იყო, რო­მელ­მაც, ასე თუ ისე, მო­ა­წეს­რი­გა უმაღ­ლე­სი სკო­ლის კონ­ტინ­გენ­ტის პრობ­ლე­მა. ყო­ველ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, წერ­ტი­ლი და­უს­ვა უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში...

უმაღლესები 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღების გამოცხადებას ელექტრონულად შეძლებენ

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ბიზნესის ანალიზისა და პროექტების მართვის სამუშაო ჯგუფის, პროგრამული უზრუნველყოფის სამსახურისა და შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლობით, შეიქმნა ერთიან ეროვნულ...

2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ისტორიისა და მათემატიკის საგნის ტესტში ცვლილება შევა

2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგიერთი საგნის ტესტში შევა ცვლილება. წინა წლების მსგავსად ცვლილებები საცდელი ტესტირების, მისი შედეგების გაანალიზებისა და დარგის ექსპერტებთან კონსულტაციების შედეგად...