22 აპრილი, ორშაბათი, 2024

CIU შენი განვითარების სივრცეა

spot_img

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (CIU) www.ciu.edu.ge ეროვნულ ღირებულებებსა და მუდმივ განახლებაზე ორიენტირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელიც მიზნად ისახავს კონკურენტუნარიანი მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებას და მათ ინტეგრაციას ნაციონალურ და საერთაშორისო სივრცეში.

თუ აბიტურიენტი ხარ, მაშინ აუცილებლად უნდა გაეცნო კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (CIU) საბაკალავრო და ერთსაფეხურიან პროგრამებს, სწავლის უპირატესობასა და შეთავაზებებს.

თუ CIU-ს (115) პირველ ნომრად აირჩევ, პირველ სასწავლო წელს 20%-იან შიდა გრანტს მოიპოვებ.

თუ 2024 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩაირიცხები, CIU-ს ინვესტიციას: 1000₾-იან ციფრული ტექნოლოგიების კურსის ვაუჩერსა და 2000₾-იან უცხო ენის 1-წლიან მოსამზადებელ პროგრამას მიიღებ სრული დაფინანსებით.

CIU-ში შენ გელოდება⇓⇓ 

⇒ კომფორტული სივრცე სწავლებისა და გართობისთვის;

განახლებული პროგრამები;

დასაქმებაზე ორიენტირებული პრაქტიკული სწავლება;

პრაქტიკოსი ლექტორები და სწავლების თანამედროვე მეთოდები;

გაცვლითი პროგრამები დაფინანსებით ევროპისა და აზიის უნივერსიტეტებში;

30-ზე მეტი პრაქტიკული სივრცე (ლაბორატორიები, იმიტირებული ოთახები, სტუდიები);

სემესტრული სტიპენდია და გადახდის მოქნილი გრაფიკი;

ოქროს მედალზე 20%-იანი, ვერცხლის მედალზე კი 10%-იანი დაფინანსება.

მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება.

გთავაზობთ საბაკალავრო პროგრამების ჩამონათვალს პროგრამის კოდისა და საფასურის მითითებით:

ქართული მევენახეობა-მეღვინეობა – 1150101 – წლიური საფასური – 2490

სამართალი – 1150102 – წლიური საფასური – 2890

ჟურნალისტიკა1150103 – წლიური საფასური – 2490

საერთაშორისო ურთიერთობები1150104წლიური საფასური 2490

ინგლისური ენა და ლიტერატურა – 1150105 – წლიური საფასური – 2490

მედიცინა – 1150106 – წლიური საფასური – 6490

მედიცინა (ინგ) – 1150107 – წლიური საფასური – 6490

სტომატოლოგია – 1150108 – წლიური საფასური- 2950

ინფორმაციული ტექნოლოგიები – 1150109 – წლიური საფასური – 2890

ტურიზმი – 1150110 – წლიური საფასური  – 2890

მენეჯმენტი – 1150111– წლიური საფასური – 2890

ფინანსები – 1150112 – წლიური საფასური – 2890

                                   CIU შენი განვითარების სივრცეა!
                                                აირჩიე – 115!

https://ciu.edu.ge/?lang=en

https://www.linkedin.com/school/18394128/admin/feed/posts/

https://www.facebook.com/CIUniversity/

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები