აქტუალური თემები

კონ­კ­რე­ტუ­ლი ხა­ზი უნ­და გვქონ­დეს მკა­ფი­ოდ გან­საზღ­ვ­რუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბით, სა­დაც ადა­მი­ა­ნუ­რი სი­სუს­ტე­ე­ბიც გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია და...

გვესაუბრება ექიმ-ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი - ქალ­ბა­ტო­ნო მაია, სა­ინ­ტე­რე­სოა თქვე­ნი აზ­რი სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის გახ­ს­ნა/და­კეტ­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, თუმ­ცა, ვიდ­რე ამ თე­მა­ზე გა­და­ვალთ, მინ­და გკითხოთ, რო­გორ გა­ა­ა­ნა­ლი­ზებთ პან­დე­მი­ის სი­ტუ­ა­ცი­ას...

მდგმუ­რე­ბის მდგმუ­რე­ბი

„1959 წლიდან ამ სასწავლებელში ვარ, რამდენიმე დღეში სასწავლო პროცესი გვეწყება, მაგრამ ჯერაც არ ვიცი, სად დავიწყებთ მას“ - ეს შემაშფოთებელი სიტყვები, 11 სექტემბერს გამართულ...

გა­რე­ დაკ­ვირ­ვე­ბა პი­რის­პირ და ონ­ლა­ინ ფორ­მატ­ში

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სის მო­პო­ვე­ბის მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბა­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია გა­მო­აცხა­და. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, 1500-მდე უფ­რო­ს მას­წავ­ლე­ბელს ჯერ კი­დევ გა­ზაფხულ­ზე უნ­და გა­ევ­ლო...

ონ­ლა­ინ სკო­ლა  – მრა­ვალ­ფუნ­ქ­ცი­უ­რი და პრაქ­ტი­კუ­ლი ჟურ­ნა­ლი სკო­ლებ­ში

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, 2020-2021 სას­წავ­ლო წელს, ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი ვალ­დე­ბუ­ლი გახ­დ­ნენ, და­იწყონ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ჟურ­ნა­ლის წარ­მო­ე­ბა, თუმ­ცა, სურ­ვი­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, პა­რა­ლე­ლუ­რად, მათ შე­უძ­ლი­ათ, ტრა­დი­ცი­უ­ლი საკ­ლა­სო ჟურ­ნა­ლიც აწარ­მო­ონ. მო­მა­ვა­ლი...

და­მა­ტე­ბი­თი ბა­რი­ე­რი სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბის­თ­ვის

სპე­ცი­ა­ლუ­რი ან­გა­რი­ში — „სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის მო­ნი­ტო­რინ­გის შე­დე­გე­ბი“ თბი­ლი­სის სა­ბავ­შ­ვო ბა­გა-ბა­ღებ­ში სა­აღ­მ­ზ­რ­დე­ლო პრო­ცე­სის გა­ნახ­ლე­ბა 1 ოქ­ტომ­ბ­რი­დან იგეგ­მე­ბა. კო­ვიდ­პან­დე­მი­ის ფონ­ზე, ბა­ღებს მთე­ლი რი­გი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის...

სპეციალური მასწავლებლის კარიერული წინსვლის გზა – სალომე ჩარკვიანი სქემის დეტალებზე

დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ, სპეციალური მასწავლებლები პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ნაწილი გახდნენ და მათ პრაქტიკოსი მასწავლებლის სტატუსი მიენიჭათ. როგორი იქნება სპეციალური მასწავლებლის...

რატომ გადავადდა პრაქტიკოს მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები – ბერიკა შუკაკიძე კარიერული წინსვლის დეტალებზე

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში სიახლეა. სხვა ცვლილებებთან ერთად, შევიტყვეთ, რომ პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის ზაფხულში დაგეგმილი გამოცდები გადაიდო. რა არის სახეცვლილი სქემის მთავარი...

კონკრეტული მიდგომის არჩევამდე…

პანდემიის პირობებში, სახელმწიფოებისთვის, განათლებასთან დაკავშირებული გამოწვევები ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემად იქცა, ცხადია, ჯანდაცვის გამოწვევების შემდეგ. ქვეყნებმა სხვადასხვა მიდგომები და მეთოდები გამოიყენეს, საკუთარი შესაძლებლობებისა და სპეციფიკის...

რა დარღვევები გამოვლინდა სკოლებში

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენა, რომელშიც  2019 წელს, საქართველოში, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა, ძირითადი ტენდენციები, გამოვლენილი პრობლემატური საკითხები, გამოწვევები, ზოგადი სტატისტიკური მონაცემები და...

გამარჯობა, ნათია, მახსოვს, რომ მელოდები!

თუკი ქუჩაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ვერ ვხედავთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი არ არსებობენ, ეს მხოლოდ იმის ნიშანია, რომ ჩვენ არ ვუქმნით...