უცხოური ამბები

რას გვას­წავ­ლის გერ­მა­ნი­ის სკო­ლებ­ის წარმატებით განვლილი გზა

გერ­მა­ნი­ას ათ წე­ლი­წად­ზე მე­ტი დას­ჭირ­და ტეს­ტე­ბის შე­დე­გე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად და უთა­ნას­წო­რო­ბის და­საძ­ლე­ვად. მა­თი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა, ფაქ­ტობ­რი­ვად, გაკ­ვე­თი­ლია სხვა ქვეყ­ნე­ბის­თ­ვის. ?? დიდი შემობრუნება 2000 წელს გერ­მა­ნი­ის­თ­ვის სამ­წუ­ხა­რო რე­ა­ლო­ბა გა­მოვ­ლინ­და...

რო­გო­რი იქ­ნე­ბა გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა 20 წე­ლი­წად­ში

კო­ვიდ-19-ის პან­დე­მია გვაჩ­ვე­ნებს, რომ გა­ნათ­ლე­ბის მო­მა­ვა­ლი თა­ვის­თა­ვად არ აეწყო­ბა. სა­მო­მავ­ლოდ, გა­ნათ­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ვა­რი­ან­ტე­ბის წარ­მოდ­გე­ნით, შეგ­ვიძ­ლია, უკეთ გა­ვი­აზ­როთ შე­დე­გე­ბი, შე­ვი­მუ­შა­ოთ მოქ­ნი­ლი სის­ტე­მე­ბი და მზად...

ეს­ტო­ნუ­რი მო­დე­ლი: ევ­რო­პა­ში სა­უ­კე­თე­სო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მის სა­ი­დუმ­ლო

ციფ­რუ­ლი ინო­ვა­ცი­ე­ბი და თა­ვი­სუ­ფა­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი ეს­ტო­ნე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბი იდე­ა­ლურ გა­რე­მო­ში იზ­რ­დე­ბი­ან ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის შორ­ს­მ­ჭ­ვ­რე­ტე­ლო­ბი­სა და დი­დი ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის წყა­ლო­ბით. რაც დრო გა­დის, სულ უფ­რო და უფ­რო მე­ტი ქვე­ყა­ნა...

COVID-19 და ცვლი­ლე­ბე­ბი მსოფლიო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა­ში

COVID-19-ის შე­დე­გად სკო­ლე­ბი მთელ მსოფ­ლი­ო­ში და­ხუ­რუ­ლია. 1.2 მი­ლი­არ­დი ბავ­შ­ვი საკ­ლა­სო ოთა­ხის გა­რე­თაა დარ­ჩე­ნი­ლი. ამის შე­დე­გად გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა ძი­რე­უ­ლად შე­იც­ვა­ლა, თვალ­სა­ჩი­ნოდ გა­ი­ზარ­და ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი სწავ­ლე­ბა - ბავ­შ­ვე­ბი...

ბავშვთა შორის კორონავირუსის ინფექცია სკოლებს არ უკავშირდება

მისისიპის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ანგარიშის თანახმად, ბავშვთა შორის კორონავირუსის გავრცელება,  დიდი ალბათობით, არ უკავშირდება სკოლას, თუკი ნიღბების ხმარება მკაცრად კონტროლდება. ეს მონაცემი...

ოტფრიდ ჰიოფე: „რაც შეეხება ბედნიერებას, ამაში მთავრობები არ არიან კომპეტენტურები“

ფილოსოფოსი ოტფრიდ ჰიოფე საუბრობს, კორონა კრიზისის პერიოდში, რა ამოცანები უნდა გადაჭრას სახელმწიფომ და იმათი გადაწყვეტილების უსუსურობაზე, ვისაც ვირუსის თავის ნებაზე მიშვება სურთ.   ✔ ბატონო პროფესორო ჰიოფე, კორონა...

მარკუს გაბრიელი: ჩვენ გვჭირდება ახალი მეტაფიზიკური პანდემია

მსოფლიო წესრიგი შერყეულია. უნივერსუმის შკალაზე ვრცელდება ვირუსი, რომელიც თვალისთვის უხილავია და რომლის მოცულობა ჩვენ არ ვიცით. არავინ იცის ის, თუ უკვე რამდენი ადამიანი დაავადდა...

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის სააღდგომო მიმართვა გერმანელი და ევროპის საზოგადოებისადმი

საღამო მშვიდობისა საყვარელო თანამოქალაქენო, რამდენიმე საათში აღდგომის დღესასწაული იწყება. ბუნება აყვავებას იწყებს, ხოლო ჩვენ კი, საყვარელ ადამიანებთან, ოჯახთან, მეგობრებთან, ერთმანეთის სანახავად გარეთ მივილტვით. ეს ასე ხდებოდა,...