კატეგორიის გარეშე

თამარ ქიტიაშვილი ინტეგრირებული პროგრამების დანერგვის პროცესს გაეცნო

  დისტანციურ სამუშაო შეხვედრაზე, რომელიც საქართველოს განათლების მინისტრის მოადგილემ, თამარ ქიტიაშვილმა, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან გამართა, ინტეგრირებული პროგრამების დანერგვის პროცესზე ისაუბრეს. მინისტრის მოადგილე პროცესის მიმდინარეობას...

დედამიწა განიწმინდა იმ ნაგვისგან, რომელიც ადამიანებ­მა დააგროვეს

უხილავი ვირუსის მიმართ საზოგადოების ინტერესი კვლავ აქტუალურია. COVID-19 ჯერ კიდევ მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში რჩება. არავინ იცის, რა გამოწვევების წინაშე დააყენებს ახალი ვირუსი კაცობრიობას, რა...

მთავრობის №205 დადგენილებით სასწავლო პროცესის წარმართვის მეთოდი განისაზღვრა

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის №205 დადგენილებით განისაზღვრა სასწავლო პროცესის წარმართვის მეთოდი -  სასწავლო პროცესი უნდა წარიმართოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა...

ქართველი მასწავლებლები დისტანციური სწავლების პირისპირ

დისტანციური სწავლების ახალმა მოდელმა საქართველოს სკოლები დიდი გამოწვევების წინაშე დააყენა, განაკუთრებით საჯარო სკოლები, რომლებიც შექმნილ სიტუაციამდე ონლაინ სწავლების მეთოდს პრაქტიკაში თითქმის არ იყენებდნენ. რამდენად...

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების მიზნით, თბილისის მერიამ განცხადებების მიღება დაიწყო

თბილისის მერიამ დღეიდან, სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსების მიზნით, 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის განცხადებების მიღება დაიწყო. სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობის პროგრამის...

სა­ხი­ფა­თო კონ­ტ­რა­ფაქ­ცი­ე­ბი და დარ­ღ­ვე­უ­ლი ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კუთ­რე­ბის უფ­ლე­ბა

წიგ­ნის ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მეტ-ნაკ­ლე­ბი სიხ­ში­რით, იყი­დე­ბო­და ფალ­სი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი მხატ­ვ­რუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა და სას­კო­ლო სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი. დღეს „შავ­მა ბა­ზარ­მა“ გა­მორ­ჩე­უ­ლად მას­შ­ტა­ბუ­რი სა­ხე მი­ი­ღო, კონ­ტ­რა­ფაქ­ცი­უ­რი პრო­დუქ­ცი­ის მომ­რავ­ლე­ბა...

„შეფასება განათლებაში“-სამუშაო შეხვედრა მასწავლებლის  სახლში

31 ივლისს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა „შეფასება განათლებაში“. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შემდეგ საკითხს - „ცოდნა და ღირებულებითი განათლება (VAKE),...

an

დისკუსია „დედა ენის“ დაბრუნების გარშემო — სიფ­რ­თხი­ლით გა­სავ­ლე­ლი ის­ტო­რი­უ­ლი გზა

ლალი ჯელაძე სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვა, რო­მე­ლიც „დე­და ­ე­ნის” ფორ­მა­ლურ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრო­ცეს­ში ჩარ­თ­ვას ით­ვა­ლის­წი­ნებს, პარ­ლა­მენ­ტის კომოტეტების თავმჯდომარეებმა, ზა­ზა გა­­ბუ­ნი­ამ და მა­რი­ამ ჯაშ­მა, წა­რუდ­გი­ნეს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენტს. მა­რი­ამ ჯა­ში...

შე­ვი­მეც­ნოთ სამ­ყა­რო ქარ­თულ ენა­ზე

  2-5 და 9-11 ნო­ემ­ბერს, ბა­კუ­რი­ან­ში, სა­მო­ქა­ლა­ქო ინ­ტეგ­რა­ცი­ი­სა და ეროვ­ნე­ბათ­შო­რი­სი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ცენ­ტ­რის (CCIIR) პრო­ექ­ტის „სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ინ­ტეგ­რა­ცია მულ­ტი­ლინ­გ­ვუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გზით“ ფარ­გ­ლებ­ში, პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თუ­ლი არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით,...