პროფესიული

არც ერთი ქვეყანა არ ისახავს მიზნად პროფესიული განათლების მხოლოდ დისტანციურად მიწოდებას

გვესაუბრება გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტ­რის მოადგი­ლე თა­მარ ქი­ტი­აშ­ვი­ლი ✔ როდის დაიწყება პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია და შესაბამისად - სწავლა? პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია  დაგეგმილზე...

ხანგრძლივი და კონსტრუქციული თანამშრომლობის შედეგი

მიმდინარე წლის თებერვალში საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებაში შეტანილი უმნიშვნელოვანესი ცვლილებების თაობაზე საზოგადოება არასათანადოდაა ინფორმირებული, რასაც ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეულმა  მსოფლიო პანდემიამ შეუწყო ხელი. თუმცა...

რას შეცვლის არდადეგები პროფესიულ განათლებაში? – სამინისტროს კონკრეტული გეგმა

გახანგრძლივებული არდადეგების მიუხედავად, იმისათვის, რომ პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა არ შეიზღუდოს, სამინისტრომ შეიმუშავა სპეციალური რეკომენდაციები და გეგმა, რომელიც განიხილა პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლებთან. სამინისტროს რეკომენდაციით, პროფესიული კოლეჯების...

ინტეგრირებული მოდულები

ცხრაკ­ლას­დამ­თავ­რე­ბულ მოს­წავ­ლე­ებს, აპ­რი­ლი­დან, შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ეძ­ლე­ვათ, რომ და­მამ­თავ­რე­ბე­ლი კლა­სე­ბის პროგ­რა­მა პრო­ფე­სი­ულ კო­ლე­ჯებ­ში გა­ი­ა­რონ და პრო­ფე­სი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ დიპ­ლომ­თან ერ­თად, სკო­ლის ატეს­ტა­ტიც აიღონ. ეს სა­ინ­ტე­რე­სო სი­ახ­ლე პრო­ფე­სი­ულ...

კოლეჯის განვითარებაზე ორიენტირებული ახალი რეგულაციები  

განათლების კომპლექსური რეფორმის ფარგლებში, პროფესიული განათლების სისტემაში ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები დამტკიცდა, რაც პროფესიული განათლების სისტემას ევროპულ სივრცესთან კიდევ უფრო დაახლოებს. გატარებული ცვლილებებით, პირველად საქართველოში, საბაზო...

ინო­ვა­ცი­ურ აზ­როვ­ნე­ბა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი პროგ­რა­მა – ცვლი­ლე­ბებ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი თა­ნა­მედ­რო­ვე გი­დე­ბი

კონ­სულ­ტა­ცი­ი­სა და ტრე­ნინ­გის ცენ­ტ­რის (CTC) მი­ერ, USAID-ის პროგ­რა­მა „ზრდის“ ინი­ცი­ა­ტი­ვით და და­ფი­ნან­სე­ბით, რე­გი­ო­ნუ­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი გი­დის გა­დამ­ზა­დე­ბის მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო კურ­სის შე­მუ­შა­ვე­ბა-და­ნერ­გ­ვის პრო­ექ­ტი გან­ხორ­ცი­ელ­და. კურ­სი და­ი­ნერ­გა სა­მეგ­რე­ლოს,...

ინტერვიუ თამარ ქიტიაშვილთან

რო­გორც გა­ნათ­ლე­ბის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლემ, თა­მარ ქი­ტი­აშ­ვილ­მა ჩვენ­თან სა­უბ­რი­სას აღ­ნიშ­ნა,   2020 წე­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, გარ­დამ­ტე­ხი წე­ლია და „ეპო­ქა, რო­მე­ლიც 2021 წლი­დან და­იწყე­ბა,...

რეფორმის მთავარი არსი — წინსვლა განათლების ხარისხის განვითარებისთვის

განათლების ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ ცენტრს ახა­ლი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ჰყავს — თა­მარ მა­ხა­რაშ­ვი­ლი. ახლა იგი ამ სტა­ტუ­სი­თაა, თო­რემ ებ­რა­უ­ლი ენის სპე­ცი­ა­ლის­ტი წლე­ბია გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში მუ­შა­ობს და...

პროფესიული განათლების 2515 მასწავლებელს საათობრივი ანაზღაურება გაეზრდება

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარიამ მთავრობის სხდომაზე პროფესიული განათლების მასწავლებელთა სახელფასო ზრდა დააანონსა. პრემიერის განცხადებით: „პროფესიული განათლების ნაწილში განათლების სამინისტრომ წარმოადგინა საკითხი, რომლის შესაბამისად, პროფესიული...

ახალი კანონი და სისტემის მთავარი ფიგურა

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბის მი­ერ პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა პრი­ო­რი­ტე­ტულ დარ­გა­დაა დეკ­ლა­რი­რე­ბუ­ლი. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სის­ტე­მა­ში მიმ­დი­ნა­რე ცვლი­ლე­ბებ­მა მხო­ლოდ ფრაგ­მენ­ტუ­ლი ხა­სი­ა­თის წარ­მა­ტე­ბე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბა, ძი­რე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბა ამ სფე­რო­ში...