პროფესიული

ახალგაზრდების სწრაფი დასაქმების პერსპექტივა

4 თე­ბერ­ვალს, გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის ფარ­გ­ლებ­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტ­რ­მა მი­ხე­ილ ბა­ტი­აშ­ვილ­მა, მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლეს­თან ირი­ნა აბუ­ლა­ძეს­თან და პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­როს­თან...

ავტორიზაციის ახალი   სტანდარტები პროფესიულ განათლებაში

ჩვე­ნი გა­ზე­თის მკითხ­ვე­ლებ­მა იცი­ან, რომ მიმ­დი­ნა­რე წლის ოქ­ტომ­ბ­რი­დან, ძა­ლა­ში შე­ვი­და ახა­ლი კა­ნო­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ. დარ­გის მეს­ვე­უ­რე­ბის, ექ­ს­პერ­ტე­ბი­სა თუ სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის შე­ფა­სე­ბით კა­ნონ­მა, რო­მე­ლიც სრუ­ლად...

დუალური პროფესიული განათლების კოორდინაცია

დუალური პროფესიული განათლების შესახებ ცნობადობის ამაღლება და ამ პროცესში ბიზნესის ჩართულობის აუცილებლობა იყო მთავარი თემა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მხარდაჭერით განხორციელებული...

კო­ლე­ჯი 135-წლიანი ისტორიით

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უძ­ვე­ლეს­მა პრო­ფე­სი­ულ­მა სას­წავ­ლე­ბელ­მა, რო­მე­ლიც მცხე­თის რა­ი­ო­ნის სო­ფელ წი­ნამ­ძღ­ვ­რი­ან­თ­კარ­ში მდე­ბა­რე­ობს, 135 წლის იუბი­ლე აღ­ნიშ­ნა. „ბევრს თქვენ­განს გა­აკ­ვირ­ვებს ჩე­მი მოქ­მე­დე­ბა, რომ დღეს მე სა­მე­ურ­ნეო სკო­ლას ვხსნი,...

მიზანი, რომელიც სახელმწიფოსა და ბიზნესის ინტერესებს აერთიანებს

ანა ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი უკ­ვე წლე­ბია, პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა დარ­გის მარ­თ­ვის ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბის წი­ნა­შე დგას. აქამ­დე მოქ­მე­დი კა­ნო­ნი არა თუ ვერ უზ­რუნ­ველ­ყოფ­და მის გან­ვი­თა­რე­ბას, ერ­თ­გ­ვარ შე­მა­ფერ­ხე­ბელ...