პროფესიული

პროფესიული განათლების მიღების მსურველთათვის

პროფესიული განათლების მიღების მსურველთათვის, პროფესიულ კოლეჯებში, ღია კარის დღეები გაიმართა. კოლეჯის წარმომადგენლებმა დაინტერესებულ პირებს პროფესიული პროგრამების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია, ესაუბრნენ რეგისტრაციის პროცესზე, ტესტირებასა და...

პროფესიულ სასწავლებლებში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს

  განათლების სამინისტრომ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის აღდგენა პროფესიული კოლეჯებიდან დაიწყო. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის შემოწმება 70-მა სახელმწიფო და კერძო კოლეჯმა გაიარა და სასწავლო პროცესის...

პროფესიულ განათლებას განსაკუთრებული როლი ენიჭება ქვეყნის ეკონომიკის აღდგენა-განვითარებაში

გვესაუბრება ნინო ელბაქიძე, პროფესიული განათლების ექსპერტი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროგრამის მენეჯერი ➡ რამდენად აღმოჩნდა მზად  პროფესიული...

პირველი ინტეგრირებული პროფესიული პროგრამის ავტორიზაცია

გუშინ ცნობილი გახდა, რომ „ახალი ტალღა“ პირველი კოლეჯია, რომელმაც ავტორიზაციის საბჭოს მიერ ინტეგრირებულ პროგრამაზე დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ კოლეჯი განახორციელებს პროფესიულ...

არც ერთი ქვეყანა არ ისახავს მიზნად პროფესიული განათლების მხოლოდ დისტანციურად მიწოდებას

გვესაუბრება გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტ­რის მოადგი­ლე თა­მარ ქი­ტი­აშ­ვი­ლი ✔ როდის დაიწყება პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია და შესაბამისად - სწავლა? პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია  დაგეგმილზე...

ხანგრძლივი და კონსტრუქციული თანამშრომლობის შედეგი

მიმდინარე წლის თებერვალში საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებაში შეტანილი უმნიშვნელოვანესი ცვლილებების თაობაზე საზოგადოება არასათანადოდაა ინფორმირებული, რასაც ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეულმა  მსოფლიო პანდემიამ შეუწყო ხელი. თუმცა...

რას შეცვლის არდადეგები პროფესიულ განათლებაში? – სამინისტროს კონკრეტული გეგმა

გახანგრძლივებული არდადეგების მიუხედავად, იმისათვის, რომ პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა არ შეიზღუდოს, სამინისტრომ შეიმუშავა სპეციალური რეკომენდაციები და გეგმა, რომელიც განიხილა პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლებთან. სამინისტროს რეკომენდაციით, პროფესიული კოლეჯების...

ინტეგრირებული მოდულები

ცხრაკ­ლას­დამ­თავ­რე­ბულ მოს­წავ­ლე­ებს, აპ­რი­ლი­დან, შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ეძ­ლე­ვათ, რომ და­მამ­თავ­რე­ბე­ლი კლა­სე­ბის პროგ­რა­მა პრო­ფე­სი­ულ კო­ლე­ჯებ­ში გა­ი­ა­რონ და პრო­ფე­სი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ დიპ­ლომ­თან ერ­თად, სკო­ლის ატეს­ტა­ტიც აიღონ. ეს სა­ინ­ტე­რე­სო სი­ახ­ლე პრო­ფე­სი­ულ...

კოლეჯის განვითარებაზე ორიენტირებული ახალი რეგულაციები  

განათლების კომპლექსური რეფორმის ფარგლებში, პროფესიული განათლების სისტემაში ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები დამტკიცდა, რაც პროფესიული განათლების სისტემას ევროპულ სივრცესთან კიდევ უფრო დაახლოებს. გატარებული ცვლილებებით, პირველად საქართველოში, საბაზო...

ინო­ვა­ცი­ურ აზ­როვ­ნე­ბა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი პროგ­რა­მა – ცვლი­ლე­ბებ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი თა­ნა­მედ­რო­ვე გი­დე­ბი

კონ­სულ­ტა­ცი­ი­სა და ტრე­ნინ­გის ცენ­ტ­რის (CTC) მი­ერ, USAID-ის პროგ­რა­მა „ზრდის“ ინი­ცი­ა­ტი­ვით და და­ფი­ნან­სე­ბით, რე­გი­ო­ნუ­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი გი­დის გა­დამ­ზა­დე­ბის მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო კურ­სის შე­მუ­შა­ვე­ბა-და­ნერ­გ­ვის პრო­ექ­ტი გან­ხორ­ცი­ელ­და. კურ­სი და­ი­ნერ­გა სა­მეგ­რე­ლოს,...