ნომრის სტუმარი

ინ­ტერ­ვიუ ფი­ლო­ლოგ­თან – რო­გორ წა­რად­გენთ სა­კუ­თარ თავს? ვკითხე ჩემს რეს­პონ­დენტს, ოქ­ტაი ქა­ზუ­მოვს. „ოქ­ტაი ქა­ზუ­მო­ვი...

რო­გორ წა­რად­გენთ სა­კუ­თარ თავს? ვკითხე ჩემს რეს­პონ­დენტს, ოქ­ტაი ქა­ზუ­მოვს. „ოქ­ტაი ქა­ზუ­მო­ვი არის... ვფიქ­რობ, ჯერ არ ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლა, ისევ სა­კუ­თა­რი თა­ვის ძი­ე­ბა­შია, თქვენ კი შე­იძ­ლე­ბა მარ­ტი­ვად...

და­ვი­ბა­დე ირ­ლან­დი­ის დეს­პო­ტუ­რი წყო­ბის ბო­ლო დე­კა­და­ში, მაგ­რამ დღეს სულ სხვა, თა­ნა­მედ­რო­ვე, გან­ვი­თა­რე­ბულ ქვე­ყა­ნა­ში ვცხოვ­რობ

ესაუბრა მაია სიმონიშვილი რამ­დე­ნი­მე ხნის წინ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ირ­ლან­დი­ე­ლი მწე­რა­ლი და ფსი­ქო­ლო­გი მი­ქა­ელ პატ­რიკ მულ­ვი­ჰი­ლი ეწ­ვია. რამ­დე­ნი­მე წე­ლია, მი­ქა­ე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სტუმ­რობს, თუმ­ცა, ამ­ჟა­მინ­დე­ლი ვი­ზი­ტი მი­სი ახა­ლი...