მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

ლექსის ანალიზი

მხატვრული ტექსტის ანალიზი (ანალიტიკური ნაშრომი) არამხატვრული ჟანრის ტექსტია, რომელიც იწერება აუცილებლად მწიგნობრული სტილით. ამ ტიპის ნაშრომი გულისხმობს ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების მომენტებს, რომლებიც აუცილებლად...

2021 წლის საგნის/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდის, საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დადასტურების ტესტირების ჩატარების განრიგი 14, 15 და 16 ივლისი პროფესიული უნარები. 20 ივლისი ფიზიკა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური); ქიმია...

მასწავლებლის კომპეტენციის დასადასტურებელი ტესტირება დაიწყო

დღეიდან საგამოცდო პროცესში მასწავლებლებიც ჩაერთვნენ. 14 ივლისს ტესტირება პრაქტიკოსი პედაგოგებისთვის პროფესიულ უნარებში ჩატარდა. მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურების პროცესი კოვიდ პანდემიასთან დაკავშირებული ყველა რეგულაციის დაცვით მიმდინარეობს....

მხატვრული ტექსტის ანალიზი – (კრიტიკული და ანალიტიკური პრინციპების გათვალისიწნებით)

  მხატვრული ნაწარმოები რამდენიმე მიმართულებით ანალიზდება: ♦ საკუთრივ მხატვრული ტექსტის (რომელიმე ეპიკური, ლირიკული ან დრამატული ნაწარმოების) ანალიზი; ♦ მხატვრულ ნაწარმოებში წამოჭრილი ცალკეული პრობლემის (საკითხის) ანალიზი (მაგალითად, „მართალი...

არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლი ესე

ანა­ლი­ტი­კუ­რი ტექ­ს­ტი ბევ­რ­გ­ვა­რია. დღეს ვი­სა­უბ­რებთ არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბულ ესე­ზე, რომ­ლის მი­მართ დი­დია ინ­ტე­რე­სი. არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლი ესე არის ანა­ლი­ტი­კუ­რი ტექ­ს­ტი, რო­მე­ლიც შედ­გე­ბა სა­მი ძი­რი­თა­დი ნა­წი­ლი­სა­გან (შე­სა­ვა­ლი, ძი­რი­თა­დი ნა­წი­ლი და...

უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა, უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდის ჩაბარების მსურველებისთვის, ონლაინ რეჟიმში, საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. გთავაზობთ ხშირად დასმულ კითხვებსა და პასუხებს: რა ტიპის საკითხებია...

ნაეკის პასუხები ხშირად დასმულ კითხვებზე – მასწავლებლებისთვის

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა საინფორმაციო შეხვედრა ელექტრონულ ფორმატში, ამჯერად, მასწავლებლის საგნის გამოცდაზე, უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაზე, ასევე, საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დასადასტურებელ ტესტირებაზე...

2021 წლის საგნის/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდის, საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დადასტურების ტესტირების ჩატარების განრიგი

2021 წლის საგნის/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდის, საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დადასტურების ტესტირების ჩატარების განრიგი 14, 15 და 16 ივლისი პროფესიული უნარები. 20 ივლისი ფიზიკა (საბაზო ან / და...

2021 წლის გამოცდებისათვის რეგისტრაცია დასრულდა

ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის, სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისათვის, საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის, უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდისათვის, აგრეთვე მასწავლებელთა საგნის გამოცდისა და საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დასადასტურებლად რეგისტრაცია...

მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურება – ტესტის მაქსიმალური ქულები და საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა

2021 წლის საგნის გამოცდაზე, საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციის დადასტურების ტესტირებაზე ტესტის მაქსიმალური ქულები და საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა.