20 აგვისტო, შაბათი, 2022

პოლისემია

spot_img

 (სიტყვის მრავალმნიშვნელიანობა)

პოლისემია ბერძნული წარმომავლობის სიტყვაა და ნიშნავს სიტყვის მრავალმნიშვნელიანობას. პოლისემია ძალზე საინტერესო მოვლენაა ენაში. ზოგ სიტყვას ერთზე მეტი მნიშვნელობა ქვს. ამის გამო ვამბობთ, რომ პოლისემია ენას უფრო მრავალფეროვანსა და საინტერესოს ხდის. სიტყვის მრავალმნიშვნელიანობა, პირველ რიგში, გვაფიქრებს კონტექსტზე, ხელს უწყობს ხატოვან და სიმბოლურ აზროვნებას, გაგება-გააზრებისთვის ქმნის ნაყოფიერ ნიადაგს. პოლისემიის მაგალითები გვხვდება სხვადასხვა ენაში. სამაგალითოდ წარმოგიდგენთ ინგლისური და ქართული ენისთვის დამახასიათებელ ნიმუშებს:

  Band

  1. ჩანაწერები;

2. ბენდი;

3. ბანდა;

4. დისკი;

  1. ქრომოსომა.

 Acute

  1. ცხარე:

2. ბასრი;

3. მკვეთრი;

4. შორსმჭვრეტელი.

 Act

  1. მოქმედება;

2. კანონი;

3. დოკუმენტი;

4. თამაში (სცენაზე).

 თავი

  1. ორგანო;

2. ნაწარმოების ნაწილი;

3. ზოგი ბაღჩეულის ერთეულის აღმნიშვნელი;

  1. პიროვნების გამომხატველი ნაცვალსახელი („თავი მოუკვდეს ზოგიერთს, რომ იტაცებენ სხვისასა“).

თვალი

  1. ორგანო;

2. ბორბალი;

3. სამკაულის ნაწილი.

ვაკო და ნინი ვარსემაშვილები, თბილისის 99-ე სკოლა

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

არდადეგები

„ზაფხულის არდადეგების“ საბოლოო პროდუქტი სექტემბრის კონფერენციისთვის

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტმა, ნიკო სილაგაძემ რეკომენდაციის სახით მოგვაწოდა აზრი , რომ ეროვნულ კონფერენციაზე მოსწავლის მიერ შექმნილი საბოლოოო პროდუქტი, პრეზენტაციის დროს, დასაწყისშივე წარგვედგინა...
მსგავსი სიახლეები

     გვარი

 ინვერსია

ზმნის კონტაქტი