20 მაისი, ორშაბათი, 2024

მოსწავლეთა ფორუმი ქართული ენისა და ლიტერატურის საკითხებზე

spot_img

მიმდინარე წლის 29 ოქტომბერს, 20 საათზე, „მოტივირებულ პედაგოგთა კლუბი“, თიმსის საშუალებით, საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის, მასწავლებლებისათვის და  მშობლებისთვის, გამართავს ფორუმს ქართული ენისა და ლიტერატურის საკითხებზე. 

დღის წესრიგი:

1) ანი მაზმიშვილი – ბარბარიზმები;

2) თეკლე ფიფია „შუშანიკის წამება“, როგორც ისტორიული წყარო;

3) თეკლა მორჩილაძე – იდიომი;

4) თეკლე მესხი – მითი;

5) ნინი აბჟანდაძე – მემუარები;

6) მარიამ გრიგალაშვილი – კითხვები თვითშეფასებისთვის: „შუშანიკის წამება“;

7) ლუკა კვეტენაძე – სინონიმები;

8) მარიამ ჩაჩანიძე – ჟანრი ზღაპარი, ზღაპარი „მარტოსული პრინცესა“.

 

შეხვედრის ბმული: 5uf2tw0

შეხვედრის ბმული:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a55f73324711a4242abc1d5ed03538fc7%40thread.tacv2/1635307710353?context=%7b%22Tid%22%3a%2261d2e93c-423d-43b4-8f23-1580c2341952%22%2c%22Oid%22%3a%221872a5e3-309b-48dd-9332-ac1a0c1112f3%22%7d

მოსწავლეთა ამგვარი ფორუმი სხვადასხვა საკითხზე გაიმართება თვეში ერთხელ და მიზნად ისახავს მოსწავლეთა და მასწავლებელთა საინფორმაციო-პრაქტიკულ მხარდაჭერას.

ნოემბრიდან აღნიშნული ფორუმი განიხილავს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიერ წარმოდგენილ ქართული ენისა და ლიტერატურის საკითხთა ტიპოლოგიას სრულად, სამი წლის განმავლობაში. ფორუმის მხარდამჭერები: „მოტივირებულ პედაგოგთა კლუბი“; გაზეთი „ახალი განათლება“.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები