12 აგვისტო, პარასკევი, 2022

ასონანსი

spot_img

ასონანსი ფრანგული წარმოშობის სიტყვაა და ნიშნავს თანხმობას. ასონანსი, როგორც ლიტერატურული ტერმინი, ორნაირი გაგებისაა:
1. სალექსო სტრიქონში ერთი და იმავე ხმოვნის გამეორება;
2. არაზუსტი რითმა, რომელშიც ხმოვნები საერთოა, თანხმოვანთა ერთი ნაწილი კი განსხვავებული.
ასონანსი (სალექსო სტრიქონში ერთი და იმავე ხმოვნის გამეორება) ამძაფრებს ტექსტის კეთილხმოვანებას და ქმნის ევფონიის (კეთილხმოვანების) საფუძველს, მაგ.: „მზემ დასავლეთი დააიარა“ (გ. ტაბიძე); „დავეცი, დავბნდი, წამიხდა ძალი მხართა და მკლავისა“ (რუსთველი).
ასონანსი, კეთილხმოვნების გარდა, აძლიერებს შინაარსის გამომსახველობას. ზემოთ მოყვანილ რუსთველისეულ ციტატაში „ა“-ს გამეორება გვაგრძნობინებს მოქმედი პირის ემოციური მდგომარეობის ხარისხს.
ასონანსი, როგორც არაზუსტი რითმა, პოეზიაში ხშირად გამოიყენება.
ასონანსურ რითმებს ქმნის:
1. მსგავს თანხმოვანთა მონაცვლეობა (მაგ.: კვირტი-ზვირთი);
2. თანხმოვნის დაკლება რითმის ბოლოში (მაგ.:ვნახეთ-კახეთს);
3. თანხმოვნის დაკლება რითმის შიგნით (მაგ.:მოდებს-ისმოდეს);
4. თანხმოვანთა მეტათეზისი (მაგ.:წამსვე-სავსე).

ნიკოლოზ ნებიერიძე, სსიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრაწყაროს საჯარო სკოლის მოსწავლე

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

არდადეგები

„ზაფხულის არდადეგების“ საბოლოო პროდუქტი სექტემბრის კონფერენციისთვის

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტმა, ნიკო სილაგაძემ რეკომენდაციის სახით მოგვაწოდა აზრი , რომ ეროვნულ კონფერენციაზე მოსწავლის მიერ შექმნილი საბოლოოო პროდუქტი, პრეზენტაციის დროს, დასაწყისშივე წარგვედგინა...
მსგავსი სიახლეები

     გვარი

 ინვერსია

ზმნის კონტაქტი