13 აგვისტო, შაბათი, 2022

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ახალი საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები

spot_img

1 იანვრიდან ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის განკარგულება, რომლის თანახმადაც განისაზღვრა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ახალი საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები.

ახალი საშტატო ნუსხით განსაზღვრული მაქსიმალური თანამდებობრივი სარგოთი მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი ისარგებლებს – მისი ანაზრაურება, თვეში, 3200 ლარს შეადგენს, ხოლო წელიწადში – 38 400 ლარს.

ამავე განკარგულებით, თანდართულ ნუსხაში, ყველაზე დაბალი საქმისმწარმოებლის ხელფასია, თვეში 350 ლარს შეადგენს, წელიწადში – 4200 ლარს.

საქართველოს მთავრობის განკარგულება

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

არდადეგები

„ზაფხულის არდადეგების“ საბოლოო პროდუქტი სექტემბრის კონფერენციისთვის

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტმა, ნიკო სილაგაძემ რეკომენდაციის სახით მოგვაწოდა აზრი , რომ ეროვნულ კონფერენციაზე მოსწავლის მიერ შექმნილი საბოლოოო პროდუქტი, პრეზენტაციის დროს, დასაწყისშივე წარგვედგინა...
მსგავსი სიახლეები