ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობის მიერ მომზადებული მინი ფილმი თემაზე – „გენდერული სტერეოტიპები და სკოლის როლი მათ აღმოფხვრაში“

374

ვიდეოში აღწერილია ფონდის „სოხუმი“ ახალგაზრდული მიმართულებების სკოლის მოსწავლეებთან მუშაობის გამოცდილება და შედეგები.

მოსწავლეების, მასწავლებლებისა და სკოლის ადმინისტრაციის მოსაზრებები გენდერული სტერეოტიპების და მათ აღმოსაფხვრელად საჭირო გზების შესახებ.

#ფონდისოხუმი

#გენდერულისტერეოტიპები

#სკოლა

#სკოლებთანმუშაობა

#ახალგაზრდულიმიმართულებები

#თბილისისწარმომადგენლობა

#ვაჟებთანმუშაობა

#ძალადობისპრევენცია

#კონფლიქტისმართვა

#განათლება

#არაფორმალურიგანათლება

დატოვეთ კომენტარი