16 მაისი, ორშაბათი, 2022

მე­ტად უნ­და ვა­ფა­სებ­დეთ დროს

spot_img
რუბ­რი­კის „ქართველი სტუდენტები უცხოეთში“ სტუ­მა­რია კა­ტო მგე­ლა­ძე, ბერ­ლი­ნის ჰუმ­ბოლ­დ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი

მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი

თბი­ლი­სის 57-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა ოქ­როს მე­დალ­ზე და­ვამ­თავ­რე. ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში სკო­ლა­ში გა­ტა­რე­ბულ წლებს ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ად­გი­ლი უჭი­რავს. ბევ­რი კარ­გი პე­და­გო­გი მას­წავ­ლი­და. მათ­გან არა მხო­ლოდ ცოდ­ნა მი­ვი­ღე, არა­მედ მათ­მა თბილ­მა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბამ და სიყ­ვა­რულ­მა ჩე­მი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი­სად­მი მტკი­ცე რწმე­ნა ჩა­მო­მი­ყა­ლი­ბა. სკო­ლა­ში მი­ვეჩ­ვიე ყო­ველ­დღი­ურ შრო­მას, ვის­წავ­ლე სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვა. ყვე­ლა სა­განს თით­ქ­მის ერთ დო­ნე­ზე ვსწავ­ლობ­დი, თუმ­ცა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ლი­ტე­რა­ტუ­რა, მა­თე­მა­ტი­კა და ბი­ო­ლო­გია მა­ინ­ტე­რე­სებ­და.

პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი

პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა საკ­მა­ოდ რთუ­ლი აღ­მოჩ­ნ­და, რად­გან ბევ­რი სფე­რო მა­ინ­ტე­რე­სებ­და. სა­ბო­ლო­ოდ, არ­ჩე­ვა­ნი ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სო­ცი­ა­ლუ­რი და პო­ლი­ტი­კუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის ფა­კულ­ტეტ­ზე შე­ვა­ჩე­რე, სა­დაც 100%-იანი და­ფი­ნან­სე­ბით ჩა­ვი­რიცხე. ფსი­ქო­ლო­გი­ის შე­სავ­ლის გავ­ლის შემ­დეგ, ძა­ლი­ან და­ვინ­ტე­რეს­დი ფსი­ქო­ლო­გი­ით და ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­ვაგ­რ­ძე­ლე სწავ­ლა. სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში, მა­ღა­ლი აკა­დე­მი­უ­რი მოს­წ­რე­ბის გა­მო, რამ­დენ­ჯერ­მე სტი­პენ­დია მი­ვი­ღე, რაც ძა­ლი­ან მე­ა­მა­ყე­ბა. 5 სე­მეს­ტ­რი ვის­წავ­ლე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, შემ­დეგ კი ბერ­ლინ­ში გა­და­ვე­დი საცხოვ­რებ­ლად, მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად, რის გა­მოც სწავ­ლა შევ­წყ­ვი­ტე.

ამ­ჟა­მად ბერ­ლი­ნის ჰუმ­ბოლ­დ­ტის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ვსწავ­ლობ ფსი­ქო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტეტ­ზე, რაც ჩემ­თ­ვის უდი­დე­სი პა­ტი­ვია. ეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ფრიდ­რიჰ ვილ­ჰელმ მე­სა­მემ და­ა­არ­სა 1809 წელს, 1949 წლი­დან მეც­ნი­ე­რე­ბის — ალექ­სან­დ­რე და ვილ­ჰელმ ჰუმ­ბოლ­დ­ტე­ბის სა­ხელს ატა­რებს. ჰუმ­ბოლ­დ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ბერ­ლინ­ში უძ­ვე­ლე­სი და უდი­დე­სია. სხვა­დას­ხ­ვა დროს, აქ მოღ­ვა­წე­ობ­დ­ნენ გა­მო­ჩე­ნი­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბი, რო­მელ­თა შო­რის 29 ნო­ბე­ლის პრე­მი­ის მფლო­ბე­ლია, მა­გა­ლი­თად, ალ­ბერტ აინ­შ­ტა­ი­ნი, მაქს პლან­კი, ემილ ფი­შე­რი, რო­ბერტ კო­ხი და ა.შ. აქ ას­წავ­ლიდ­ნენ: გე­ორგ ფრიდ­რიხ ვილ­ჰემ ჰე­გე­ლი, ჰერ­მან ებინ­გ­ჰა­უ­სი, კურტ ლე­ვი­ნი, ვოლ­ფ­განგ კო­ლე­რი და სხვა­ნი.

რო­დე­საც პირ­ვე­ლად და­ვი­ნა­ხე უნი­ვერ­სი­ტე­ტის შე­ნო­ბა, უდი­დე­სი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბის ქვეშ აღ­მოვ­ჩ­ნ­დი. მა­შინ გერ­მა­ნუ­ლად მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე სიტყ­ვა ვი­ცო­დი და რთუ­ლი წარ­მო­სად­გე­ნი იყო, რომ 2 წლის შემ­დეგ აქ სწავ­ლას შევ­ძ­ლებ­დი. ჰუმ­ბოლ­დ­ტ­ში სწავ­ლა ჩე­მი ახ­დე­ნი­ლი ოც­ნე­ბაა. ჩემს მე­უღ­ლე­სა და ოჯა­ხის წევ­რებს მინ­და მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო იმი­სათ­ვის, რომ მიზ­ნის მიღ­წე­ვა­ში ხე­ლი შე­მიწყ­ვეს.

გზა ჰუმ­ბოლ­დ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტამ­დე

ჰუმ­ბოლ­დ­ტის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მოხ­ვედ­რა, ფსი­ქო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტეტ­ზე, საკ­მა­ოდ რთუ­ლია. 2018 წელს, რო­დე­საც ჩა­ვა­ბა­რე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, 120 სტუ­დენ­ტი შე­ირ­ჩა — 4457 მსურ­ვე­ლი­დან. კონ­კურ­სის მთა­ვა­რი კრი­ტე­რი­უ­მი აბი­ტუ­რის (ატეს­ტა­ტის) ნი­შა­ნია. რო­გორც წე­სი, მა­ღალ აბი­ტუ­რის ნი­შანს ითხო­ვენ (2018 წელს ყვე­ლა­ზე და­ბა­ლი აბი­ტუ­რის ნი­შა­ნი, რომ­ლი­თაც სტუ­დენ­ტი ჩა­ი­რიცხა ამ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, 1.2 იყო). ასე­ვე უცხო­ელ­მა სტუ­დენ­ტებ­მა უნ­და წა­რად­გი­ნონ გერ­მა­ნუ­ლი ენის ცოდ­ნის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სერ­ტი­ფი­კა­ტი (TestDaf, DSH ან Goethe-Zertifikat C2,) და ცნო­ბა იმ უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან, სა­დაც მა­ნამ­დე სწავ­ლობ­დ­ნენ (რა საგ­ნე­ბი აქვთ გავ­ლი­ლი, რამ­დე­ნი სე­მეს­ტ­რი აქვთ ნას­წავ­ლი, ნიშ­ნე­ბი და ა.შ).

სწავ­ლა გერ­მა­ნი­ა­ში, ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტის სა­ფე­ხურ­ზე, უფა­სოა. სე­მეს­ტ­რ­ში ვიხ­დით, და­ახ­ლო­ე­ბით, 315 ევ­როს. ეს არ გახ­ლავთ სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რი. ამ თან­ხის დი­დი ნა­წი­ლით სტუ­დენ­ტუ­რი სამ­გ­ზავ­რო ბი­ლე­თის ხარ­ჯე­ბი იფა­რე­ბა. თუმ­ცა, ბი­ნის და­ქი­რა­ვე­ბა ბერ­ლინ­ში საკ­მა­ოდ დიდ თან­ხებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. ამი­ტომ, ბევ­რი სტუ­დენ­ტი, სწავ­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად, მუ­შა­ობს.

უცხო­ე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის არ­სე­ბობს DAAD-ის პროგ­რა­მა. და­მა­ტე­ბით, წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის სტი­პენ­დი­ე­ბია გა­მო­ყო­ფი­ლი, მა­გა­ლი­თად, Deutschlandsstipendium, Abschlussstipendien fტr Studierende, Abschlussstipendien fტr internationale Studierende, მაგ­რამ მა­თი მო­პო­ვე­ბა ასეთ კონ­კუ­რენ­ტულ გა­რე­მო­ში საკ­მა­ოდ რთუ­ლია.

მსგავ­სე­ბა და გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა ქარ­თულ და გერ­მა­ნულ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებს შო­რის

სხვა უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­სა თუ ფა­კულ­ტე­ტებ­ზე ვერ გან­ვ­ზო­გად­დე­ბი. თუმ­ცა, ჰუმ­ბოლ­დ­ტის მა­გა­ლი­თით შე­მიძ­ლია გითხ­რათ, რომ ამ უნი­ვერ­სი­ტეტს ძა­ლი­ან მდი­და­რი ბიბ­ლი­ო­თე­კა აქვს, სა­დაც სტუ­დენტს სხვა­დას­ხ­ვა ენა­ზე შე­უძ­ლია სა­სურ­ვე­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის მო­ძი­ე­ბა. გერ­მა­ნი­ა­ში აქ­ცენ­ტი, სწავ­ლის პრო­ცეს­ში, თა­ნა­მედ­რო­ვე კვლე­ვებ­ზე კეთ­დე­ბა. ძა­ლი­ან მა­ღალ დო­ნე­ზე ის­წავ­ლე­ბა სტა­ტის­ტი­კა. ქარ­თულ სას­წავ­ლე­ბელ­თან შე­და­რე­ბით, გა­ცი­ლე­ბით მე­ტია სე­მეს­ტ­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­სამ­ზა­დე­ბე­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა. გა­მოც­დე­ბიც უფ­რო რთუ­ლი გახ­ლავთ. ჰუმ­ბოლ­დ­ტის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში არ იწე­რე­ბა ლექ­ცი­ა­სა თუ სე­მი­ნარ­ზე დას­წ­რე­ბის ქუ­ლე­ბი, არ გვაქვს შუ­ა­ლე­დუ­რი გა­მოც­დე­ბი. ჩე­მი აზ­რით, ფსი­ქო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტეტ­ზე სწავ­ლა რო­გორც თბი­ლის­ში, ასე­ვე ბერ­ლინ­ში ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა. პრო­ფე­სორ-მას­წავ­ლებ­ლე­ბის მხრი­ვაც, ორი­ვე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, ძა­ლი­ან გა­მი­მარ­თ­ლა და სა­უ­კე­თე­სო ლექ­ტო­რე­ბი მას­წავ­ლიდ­ნენ და მას­წავ­ლი­ან.

ჰუმ­ბოლ­დ­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო სივ­რ­ცე

ჩემ­თ­ვის ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო სივ­რ­ცე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ბიბ­ლი­ო­თე­კაა. აღ­ფ­რ­თო­ვა­ნე­ბას ვერ ვმა­ლავ­დი, რო­დე­საც პირ­ვე­ლად აღ­მოვ­ჩ­ნ­დი არაჩ­ვე­უ­ლებ­რივ გა­რე­მო­ში, რომ­ლის მსგავ­სიც მა­ნამ­დე მხო­ლოდ ფილ­მებ­ში თუ მე­ნა­ხა. გან­სა­კუთ­რე­ბით და­მა­მახ­სოვ­რ­და იქ მოწყო­ბი­ლი პა­ტა­რა სივ­რ­ცე, სა­დაც სა­თა­მა­შო­ე­ბი და სა­ბავ­შ­ვო წიგ­ნე­ბია. ეს ად­გი­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რად იმ სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვი­საა შექ­მ­ნი­ლი, რო­მელ­თაც პა­ტა­რა ბავ­შ­ვე­ბი ჰყავთ. მათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვთ, მშვი­დად იმე­ცა­დი­ნონ, სა­ნამ ბავ­შ­ვე­ბი მათ­თ­ვის გან­კუთ­ვ­ნილ ად­გი­ლას თა­მა­შო­ბენ.

დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის უპი­რა­ტე­სო­ბა

სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გარ­კ­ვე­უ­ლი ნა­წი­ლი უპი­რა­ტე­სო­ბას პი­რის­პირ სწავ­ლე­ბას (აუდი­ტო­რი­ა­ში) ანი­ჭებს. რა თქმა უნ­და, პი­რის­პირ სწავ­ლე­ბას ვე­რა­ფე­რი ჩა­ა­ნაც­ვ­ლებს. მე­ნატ­რე­ბა ის დრო, რო­დე­საც სა­ლექ­ციო დარ­ბაზ­ში, ჩემს კურ­სე­ლებ­თან ერ­თად, ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ლექ­ცი­ებს ვეს­წ­რე­ბო­დი და პირ­და­პი­რი კონ­ტაქ­ტი გვქონ­და ლექ­ტო­რებ­თან. თუმ­ცა, მე პი­რა­დად, ონ­ლა­ინ სწავ­ლე­ბი­თაც ძა­ლი­ან კმა­ყო­ფი­ლი ვარ. იმის გა­მო, რომ 4 წლის ბავ­შ­ვი მყავს, მუდ­მი­ვად დრო­ის დე­ფი­ციტს გან­ვიც­დი­დი. ძა­ლი­ან დი­დი დრო მე­ხარ­ჯე­ბო­და სას­წავ­ლე­ბელ­ში სი­ა­რულ­ში. ონ­ლა­ინ სწავ­ლე­ბამ სა­შუ­ა­ლე­ბა მომ­ცა, დავ­ზო­გო დრო და ენერ­გია.

რჩე­ვე­ბი უცხო­ეთ­ში სწავ­ლის მსურ­ველ­თათ­ვის

საზღ­ვარ­გა­რეთ სას­წავ­ლებ­ლად წა­სულ ახალ­გაზ­რ­დებს მრა­ვა­ლი დაბ­რ­კო­ლე­ბის გა­და­ლახ­ვა უწევთ. რთუ­ლია უცხო გა­რე­მო­ში თა­ვის დამ­კ­ვიდ­რე­ბა. სირ­თუ­ლე­ებს უკავ­შირ­დე­ბა უცხო ენა­ზე სწავ­ლა, რაც გა­ცი­ლე­ბით მეტ დრო­სა და ნე­ბის­ყო­ფას მო­ითხოვს, ვიდ­რე მშობ­ლი­ურ­ზე. თუმ­ცა, ამავ­დ­რო­უ­ლად, ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლა, ახა­ლი კულ­ტუ­რის გაც­ნო­ბა თუ ახა­ლი კონ­ტაქ­ტე­ბის დამ­ყა­რე­ბა. მი­მაჩ­ნია, რომ ადა­მი­ა­ნი ამ გზა­ზე სწავ­ლობს ნამ­დ­ვილ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბას. ვურ­ჩევ­დი, სა­ნამ სას­წავ­ლებ­ლად წა­ვი­დოდ­ნენ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად კარ­გად და­ე­უფ­ლონ იმ ენას, რო­მელ­ზე­დაც საზღ­ვარ­გა­რეთ უნ­და ის­წავ­ლონ. არ შე­ე­შინ­დეთ შეც­დო­მე­ბის დაშ­ვე­ბის და მზად იყ­ვ­ნენ თავ­და­უ­ზო­გა­ვი შრო­მის­თ­ვის.

გერ­მა­ნუ­ლი სტუ­დენ­ტუ­რი ცხოვ­რე­ბა

გერ­მა­ნე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის დი­დი ნა­წი­ლი და­საქ­მე­ბუ­ლია. ისი­ნი, სწავ­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად, მუ­შა­ო­ბენ, არი­ან ძა­ლი­ან და­მო­უ­კი­დებ­ლე­ბი, უმე­ტე­სად ცხოვ­რო­ბენ მშობ­ლე­ბის­გან გან­ცალ­კე­ვე­ბით, შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ე­ბი და აქ­ტი­უ­რე­ბი არი­ან. ლექ­ცი­ა­ზე ცდი­ლო­ბენ, მაქ­სი­მა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია მი­ი­ღონ ლექ­ტო­რის­გან, დიდ დროს ატა­რე­ბენ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში. თუმ­ცა, ამ ყვე­ლა­ფერს უთავ­სე­ბენ წვე­უ­ლე­ბებს, პარ­კ­ში მე­გობ­რებ­თან ერ­თად დრო­ის სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ტა­რე­ბა­სა თუ სხვა აქ­ტი­ვო­ბებ­საც. ბევ­რი მათ­გა­ნი სპორ­ტი­თაა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი.

მო­მავ­ლის გეგ­მე­ბი და იმე­დე­ბი

დი­დი სურ­ვი­ლი მაქვს გერ­მა­ნი­ა­ში მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ში გა­ვაგ­რ­ძე­ლო სწავ­ლა. ჩემ­თ­ვის სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბო­და, თუ გერ­მა­ნი­ა­ში და­საქ­მე­ბი­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­ძე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­მე­ცე­მო­და. ვი­მე­დოვ­ნებ, რომ ჰუმ­ბოლ­დ­ტის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­საქ­მე­ბა­შიც შე­მიწყობს ხელს. თუმ­ცა, ამ სა­კითხ­ზე ბევრს არ ვფიქ­რობ და მთლი­ა­ნად ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი ვარ სწავ­ლა­ზე, ცოდ­ნის მი­ღე­ბა­ზე. ჩემ­თ­ვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლია, მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ვი­ყე­ნო ის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, რო­მელ­საც ჩე­მი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი მაძ­ლევს.

შო­რი­დან და­ნა­ხუ­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო

ძა­ლი­ან მიყ­ვარს ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რა. მომ­წონს ქარ­თ­ვე­ლე­ბის ხელ­გაშ­ლი­ლო­ბა, გუ­ლი­ა­ნო­ბა, ტემ­პე­რა­მენ­ტი. თუმ­ცა, გარ­კ­ვე­ულ სა­კითხებს, აქა­უ­რი გად­მო­სა­ხე­დი­დან, სხვაგ­ვა­რად ვუ­ყუ­რებ. მი­მაჩ­ნია, რომ სა­ზი­ა­ნოა ადა­მი­ან­ზე გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი მზრუნ­ვე­ლო­ბა, რაც ქარ­თუ­ლი აღ­ზ­რ­დის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია; მომ­წონს, რომ გერ­მა­ნე­ლე­ბი მო­მა­ვალ თა­ო­ბას ძა­ლი­ან და­მო­უ­კი­დებ­ლად ზრდი­ან; არ მიყ­ვარს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, და­დე­ბით კონ­ტექ­ს­ტ­ში რომ იცი­ან თქმა, ადა­მი­ა­ნის და­სა­ხა­სი­ა­თებ­ლად, ნი­ჭი­ე­რია, მაგ­რამ ზარ­მა­ციო. ვი­სურ­ვებ­დი, რომ მე­ტად ვა­ფა­სებ­დეთ დროს, ვი­ყოთ მე­ტად შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ე­ბი, ვაც­ნო­ბი­ე­რებ­დეთ, რომ შეგ­ვიძ­ლია ძა­ლი­ან დიდ წარ­მა­ტე­ბებს მი­ვაღ­წი­ოთ, თუ­კი არ დავ­ზო­გავთ თავს — ცხოვ­რე­ბა­ში ბევ­რი რამ ჩვენს ძა­ლის­ხ­მე­ვა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები