28 ნოემბერი, სამშაბათი, 2023

USAID სა­ბა­ზი­სო გა­ნათ­ლე­ბის პროგ­რა­მა და „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა“ გთა­ვა­ზობთ სას­წავ­ლო რე­სურ­სე­ბის სე­რი­ას დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის

spot_img
⇑⇓ წარ­მო­გიდ­გენთ დამ­ხ­მა­რე მა­სა­ლას არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლე­ბის ქარ­თუ­ლი ენის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის.
⇑⇓ აქ­ტი­ვო­ბე­ბი და­ეხ­მა­რე­ბა მას­წავ­ლებ­ლებს ლექ­სი­კის, წე­რის, ან­ბა­ნის, ფო­ნო­ლო­გი­ი­სა და ტექ­ს­ტის გა­გე­ბა-გა­აზ­რე­ბის მარ­ტი­ვად სწავ­ლე­ბა­ში.

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები