20 მაისი, ორშაბათი, 2024

კრიტერიუმი – ინოვაციური სასწავლო პრაქტიკის დანერგვა

spot_img

⇑⇓რას გულისხმობს მასწავლებლის ეროვნული პრემიისთვის შერჩეული კრიტერიუმი ინოვაციური სასწავლო პრაქტიკის დანერგვაზე⇓⇓

“რამდენად ორიენტირებულია მასწავლებელი კრიტიკული აზროვნების წახალისებასა და პრობლემების გადაწყვეტაზე დაფუძნებული ინოვაციური სასწავლო პრაქტიკის შექმნაზე და როგორ წაახალისებს მოსწავლეებს დაინახონ მოვლენები და სიტუაციები სხვადასხვა პერსპექტივიდან, შეძლონ პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრის გზების ძიება.”

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები