28 თებერვალი, ოთხშაბათი, 2024

აქ­ტი­ვო­ბე­ბი სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის №5

spot_img
ეკა ღვი­ნი­აშ­ვი­ლი
სსიპ თბი­ლი­სის №82 სა­ჯა­რო სკო­ლის სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, „კა­ტოს სკო­ლის“ დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი

 

 

მე­გობ­რე­ბო, ეს იქ­ნე­ბა ამ ციკ­ლის ბო­ლო სტა­ტია…

უღ­რ­მე­სი მად­ლო­ბა თი­თო­ე­ულ თქვენ­განს. მი­ხა­რია, ოდ­ნავ მა­ინც თუ და­გეხ­მა­რეთ. ჩემ­თ­ვის ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო იყო ეს გა­მოც­დი­ლე­ბა.

აქ­ტი­ვო­ბა 1. ტექ­ს­ტ­ზე მუ­შა­ო­ბა

სახ­ლი

ჩიტს ბუ­დე აქვს,

დათვს – ბუ­ნა­გი,

ციყვს – ფუ­ღუ­რო,

თაგვს კი – სო­რო.

ყვე­ლა თა­ვის

ბი­ნას აგებს,

ყვე­ლა თა­ვის

სახ­ლ­ში ცხოვ­რობს.

ლო­კო­კი­ნას

აქვს ნი­ჟა­რა,

კუს – ბა­კა­ნი,

რო­გორც რკი­ნა.

ზურ­გით და­აქვთ

შა­რა-შა­რა

სახ­ლი კუს და

ლო­კო­კი­ნას.

ყვე­ლას თა­ვის

სახ­ლი უყ­ვარს.

რა ჯო­ბია,

რო­ცა დაღ­ლილს

გე­ლო­დე­ბა

შე­ნი კე­რა,

გე­ლო­დე­ბა

შე­ნი სახ­ლი.

ავ­ტო­რი – ვა­სო გუ­ლე­უ­რი

  1. წა­ი­კითხე ლექ­სი და შე­მო­ხა­ზე უცხო სიტყ­ვე­ბი.
  2. შენ რო­გორ სახ­ლ­ში ცხოვ­რობ?
კერ­ძო სახ­ლი

ა)

კორ­პუ­სი

ბ)

 

 

 

 

  1. და­ა­კავ­ში­რე ვინ სად ცხოვ­რობს

ჩი­ტი                             სო­რო

დათ­ვი                           ბუ­დე

ციყ­ვი                            გუ­ბე

თაგ­ვი                            ბუ­ნა­გი

ბა­ყა­ყი                            წყა­ლი

თევ­ზი                           ფუ­ღუ­რო

  1. და­ა­კავ­ში­რე ვინ სად ცხოვ­რობს

 

  1. ა) და­ხა­ტე შე­ნი სახ­ლი;

ბ) აღ­წე­რე რო­გო­რია შე­ნი სახ­ლი.

აქ­ტი­ვო­ბა 2. ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბი

ან­ბა­ნის ასო-ბგე­რის ჩა­წე­რა, კონ­კ­რე­ტულ ასო­ზე დაწყე­ბუ­ლი სიტყ­ვის და­სა­ხე­ლე­ბა.

თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ ან­ბა­ნის ის ასო-ბგე­რა შე­არ­ჩი­ოთ, რო­მელ­ზეც ამ­ჟა­მად მუ­შა­ობთ.

 

აქ­ტი­ვო­ბა 3.

ეს სა­ხა­ლი­სო აქ­ტი­ვო­ბა რიცხ­ვე­ბის გა­მე­ო­რე­ბა­სა და სწავ­ლა­ში დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა.

ბავ­შ­ვე­ბი და­ა­კავ­ში­რე­ბენ რიცხ­ვებს თან­მიმ­დევ­რუ­ლად, და­ა­სა­ხე­ლე­ბენ, გა­მო­იც­ნო­ბენ რა ცხო­ვე­ლი გა­მო­ვი­და და შემ­დეგ გა­ა­ფე­რა­დე­ბენ.

       

აქ­ტი­ვო­ბა 4. „ნაკ­ვა­ლე­ვი“

ახა­ლი ლექ­სი­კუ­რი ერ­თე­უ­ლე­ბის ათ­ვი­სე­ბა ჩვე­ნი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის მუ­დამ პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლია. დღეს ვის­წავ­ლოთ სიტყ­ვა „ნაკ­ვა­ლე­ვი“ და „ნა­ფე­ხუ­რი“.

ჯერ ვა­სა­ხე­ლებთ ცხო­ვე­ლებს და ფრინ­ვე­ლებს. შე­იძ­ლე­ბა აქაც იყოს სი­ახ­ლე.

ინ­ს­ტ­რუქ­ცია: შე­ნი აზ­რით, რო­გორ ნაკ­ვა­ლევს და­ტო­ვებ­და ეს ფრინ­ვე­ლი? მო­დი და­ვა­კავ­ში­როთ.

ამ ორი სიტყ­ვის ში­ნა­არ­სის უკეთ გა­სა­გე­ბად კი­დევ ერთ პრაქ­ტი­კულ აქ­ტი­ვო­ბას გთა­ვა­ზობთ.

ამის­თ­ვის დაგ­ჭირ­დე­ბათ, თქვენ წარ­მო­იდ­გი­ნეთ და, ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ფქვი­ლი (შე­იძ­ლე­ბა მა­ნა­ნის ბურ­ღუ­ლი)!

რე­სურ­სო­თახ­ში, იატაკ­ზე, მი­მო­ფან­ტეთ ფქვი­ლი და შემ­დეგ გა­ი­ა­როს ყვე­ლა მოს­წავ­ლემ.

P.S. და­ლა­გე­ბაც არ დაგ­ვე­ზა­როს.

    

აქ­ტი­ვო­ბა 5.

ეს ახა­ლი აქ­ტი­ვო­ბაა, მე მგო­ნი სა­ხა­ლი­სოა და ჩვენს მოს­წავ­ლე­ებს

სა­კუ­თა­რი თა­ვის უკეთ გაც­ნო­ბა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა.

ინ­ს­ტ­რუქ­ცია:

შე­მო­ხა­ზე შე­სა­ბა­მი­სი ფე­რით

მწვა­ნით – შე­მიძ­ლია;

წით­ლით – არ შე­მიძ­ლია;

ყვით­ლით – მო­მა­ვალ­ში შევ­ძ­ლებ.

 

⇓⇑ თუ თვლით, რომ ეს აქ­ტი­ვო­ბე­ბი გა­მო­გად­გე­ბათ სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლე­ებ­თან, რა­თა მათ­თან მუ­შა­ო­ბა უფ­რო ნა­ყო­ფი­ე­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო იყოს, მომ­წე­რეთ სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლებ­ლის ბლოგ­ზე და გა­მო­გიგ­ზავ­ნით ამო­სა­ბეჭდ ვერ­სი­ას!

 

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები