12 აგვისტო, პარასკევი, 2022

დამატებითი სესია აბიტურიენტებისთვის და მასწავლებლებისთვის

spot_img
იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებმაც ვერ შეძლეს COVID-19-ის ინფექციის დადასტურების გამო გამოცდებზე დასწრება, 29 ივლისს  განისაზღვრა ერთი დამატებითი  საგამოცდო სესია შემდეგ საგნებში:
• ისტორია;
• ბიოლოგია;
• გეოგრაფია;
• სამოქალაქო განათლება.
ამავე დღეს ჩატარდება მასწავლებლის გამოცდებში მონაწილეებისათვის დამატებითი სესია მითითებულ საგნებში:
• ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
• ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
• ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
• რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
• გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;
• ისტორია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
• ქიმია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);
• სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
• ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები/კომპიუტერული ტექნოლოგიები – წერითი ნაწილი;
• სპორტი;
• პროფესიული უნარების გამოცდა უფროსი და წამყვანი მასწავლებლებისათვის.
გაითვალისწინეთ, რომ გამოსაცდელი უნდა გამოცხადდეს ცხრილში მითითებულ ადგილას 14:00  საათზე.
სხვა  გამოცდების დამატებითი სესიების თაობაზე ინფორმაცია ეტაპობრივად გამოქვეყნდება.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

არდადეგები

„ზაფხულის არდადეგების“ საბოლოო პროდუქტი სექტემბრის კონფერენციისთვის

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტმა, ნიკო სილაგაძემ რეკომენდაციის სახით მოგვაწოდა აზრი , რომ ეროვნულ კონფერენციაზე მოსწავლის მიერ შექმნილი საბოლოოო პროდუქტი, პრეზენტაციის დროს, დასაწყისშივე წარგვედგინა...
მსგავსი სიახლეები