21 ივლისი, კვირა, 2024

გამომცემლობა „სწავლანი“ – 2022 წლის ახალგრიფირებული სახელმძღვანელოები

spot_img

მა­ნა­ნა გი­გი­ნე­იშ­ვი­ლის, ლა­უ­რა გრი­გო­ლაშ­ვი­ლი­სა და ვახ­ტანგ რო­დო­ნა­ი­ას ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის ლე­გენ­და­რუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო ისევ მოქ­მე­დია

სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ში შე­ტა­ნი­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი, რაც ახა­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის მოთხოვ­ნე­ბი­თაა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი, ძი­რი­თა­დად, სა­ვარ­ჯი­შო­ე­ბი­სა და და­ვა­ლე­ბე­ბის ნა­წილ­ში აისა­ხა. სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლოს ახა­ლი ვერ­სი­ის გა­საც­ნო­ბად ეწ­ვი­ეთ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „სწავ­ლა­ნის“ ვებ­გ­ვერდს: www.stavlani.ge

გვერ­დ­ზე შეს­ვ­ლის შემ­დეგ, და­აწ­კა­პეთ ზე­და პა­ნელ­ზე ღი­ლაკს: სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი. გა­იხ­ს­ნე­ბა ფან­ჯა­რა, სა­დაც მარ­ცხ­ნივ (შუ­ა­ში) იქ­ნე­ბა წარ­წე­რა: მოს­წავ­ლის წიგ­ნე­ბი/მას­წავ­ლებ­ლის წიგ­ნე­ბი. შე­სა­ბა­მის ღი­ლაკ­ზე (წარ­წე­რა­ზე) დაწ­კა­პე­ბი­სას გა­მოჩ­ნ­დე­ბა სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი, მათ შო­რის X კლა­სის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლოს ახა­ლი ვერ­სია (პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლი. მე­ო­რე ნა­წი­ლი ივ­ლი­სის ბო­ლოს გა­ივ­ლის გრი­ფი­რე­ბის კონ­კურსს). რო­გორც მას­წავ­ლებ­ლის, ისე მოს­წავ­ლის წიგ­ნი წარ­მოდ­გე­ნი­ლია PDF ფა­ი­ლე­ბის სა­ხით, მა­თი არა მარ­ტო სა­იტ­ზე გაც­ნო­ბა, არა­მედ გად­მო­წე­რაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია.

♦ სახელმძღვანელოსა და მასწავლებლის წიგნის გაცნობა შეგიძლიათ გამომცელობის საიტზე (ჩამოტვირთვით):

⇒ გთავაზობთ ავტორებთან შეხვედრის ბმულებს:

28.06.2022—20 სთ

არდადეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები