3 მარტი, კვირა, 2024

ვებინარების ციკლი მასწავლებლებისთვის

spot_img

📢„ახალი განათლება“ პედაგოგებს, ვისაც სურს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის სასერტიფიკაციო  გამოცდაზე გასვლა, უფასოდ სთავაზობს ვებინარების ციკლს – აპრილში, მაისსა და ივნისში.

ვებინარის ჩატარების პლატფორმა: ახალი განათლების ფეისბუქგვერდი – Akhali Ganatleba

✔️🟥 ვებინარს გაუძღვება როლანდ ხოჯანაშვილი  – ქართული ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით ეროვნული სასწავლო გეგმის ექსპერტი.

საკითხთა ტიპოლოგია:

 1. არსებითი სახელი
 2. ზედსართავი სახელი
 3. რიცხვითი სახელი
 4. ნაცვალსახელი
 5. ზმნა
 6. ზმნიზედა
 7. თანდებული
 8. კავშირი
 9. ნაწილაკი
 10. შორისდებული
 11. მარტივი წინადადების სინტაქსი
 12. შერწყმული წინადადების სინტაქსი
 13. რთული წინადადების სინტაქსი
 14. სტილისტიკა (ზოგადი)
 15. ფონეტიკა (ზოგადი)
 16. აკადემიური წერა
 17. ფუნქციური წერა

✔️🟥 ჩამოთვლილი საკითხებიდან თქვენთვის სასურველი ჩაწერეთ ვებგვერდის კომენტარში.

კომენტარების მიხედვით შერჩეული სამ ყველაზე მეტად მოთხოვნად საკითხზე ვებინარის ჩატარების დროსა და შეხვედრის ბმულს გამოვაქვეყნებთ ვებგვერდზე akhaliganatleba.ge 

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები