12 აგვისტო, პარასკევი, 2022

ვებინარების ციკლი მასწავლებლებისთვის

spot_img

📢„ახალი განათლება“ პედაგოგებს, ვისაც სურს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის სასერტიფიკაციო  გამოცდაზე გასვლა, უფასოდ სთავაზობს ვებინარების ციკლს – აპრილში, მაისსა და ივნისში.

ვებინარის ჩატარების პლატფორმა: ახალი განათლების ფეისბუქგვერდი – Akhali Ganatleba

✔️🟥 ვებინარს გაუძღვება როლანდ ხოჯანაშვილი  – ქართული ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით ეროვნული სასწავლო გეგმის ექსპერტი.

საკითხთა ტიპოლოგია:

 1. არსებითი სახელი
 2. ზედსართავი სახელი
 3. რიცხვითი სახელი
 4. ნაცვალსახელი
 5. ზმნა
 6. ზმნიზედა
 7. თანდებული
 8. კავშირი
 9. ნაწილაკი
 10. შორისდებული
 11. მარტივი წინადადების სინტაქსი
 12. შერწყმული წინადადების სინტაქსი
 13. რთული წინადადების სინტაქსი
 14. სტილისტიკა (ზოგადი)
 15. ფონეტიკა (ზოგადი)
 16. აკადემიური წერა
 17. ფუნქციური წერა

✔️🟥 ჩამოთვლილი საკითხებიდან თქვენთვის სასურველი ჩაწერეთ ვებგვერდის კომენტარში.

კომენტარების მიხედვით შერჩეული სამ ყველაზე მეტად მოთხოვნად საკითხზე ვებინარის ჩატარების დროსა და შეხვედრის ბმულს გამოვაქვეყნებთ ვებგვერდზე akhaliganatleba.ge 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

არდადეგები

„ზაფხულის არდადეგების“ საბოლოო პროდუქტი სექტემბრის კონფერენციისთვის

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტმა, ნიკო სილაგაძემ რეკომენდაციის სახით მოგვაწოდა აზრი , რომ ეროვნულ კონფერენციაზე მოსწავლის მიერ შექმნილი საბოლოოო პროდუქტი, პრეზენტაციის დროს, დასაწყისშივე წარგვედგინა...
მსგავსი სიახლეები