1 მარტი, პარასკევი, 2024

საკითხი, რომელიც არც ერთ სახელმძღვანელოში არ არის მითითებული, არ შეგხვდებათ – ისტორიის გამოცდა 

spot_img

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აგრძელებს, 2022 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით, დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის, ელექტრონულ ფორმატში, ღია კარის დღეების ჩატარებას.

ამჯერად, შეხვედრა ისტორიის გამოცდას დაეთმო. აბიტურიენტების კითხვებს ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელმა, მანანა ჯავახიშვილმა უპასუხა.

✔️ შეიძლება თუ არა შეგვხვდეს საკითხები ისტორიაში, რომლებიც არც ერთ სახელმძღვანელოში არ არის მოცემული?

საკითხი, რომელიც არც ერთ სახელმძღვანელოში არ არის მითითებული, არ შეგხვდებათ, თუმცა გირჩევთ, ნუ მიეჯაჭვებით მხოლოდ სახელმძღვანელოს; შეგიძლიათ გადახედოთ სხვა უფრო ვრცელ მასალასაც. ტესტებით მინიმალურად მოწმდება ფაქტობრივი ცოდნა, დავალებები, ძირითადად, სააზროვნო უნარებზეა ორიენტირებული.

✔️ არგუმენტი ვრცელი უნდა იყოს თუ მოკლე და რა შემთხვევაში ითვლება პასუხი მცდარად?

ნულდება მხოლოდ ძალიან ზედაპირული პასუხები. მაგ.: „კარგი იქნებოდა, ომში წასულიყო!“ ეცადეთ თქვენი მოსაზრება დაასაბუთოთ. სიტყვების რაოდენობასა და ტექსტის მოცულობას არ აქვს მნიშვნელობა – მნიშვნელოვანია არგუმენტირებული, მკაფიოდ დასაბუთებული და თანმიმდევრული მსჯელობა.

✔️ რამდენად მოგვეთხოვება წლების ცოდნა?

კონკრეტული წლების დაზეპირება სავალდებულო არ არის. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობისა და მიზეზშედეგობრივი კავშირების ცოდნა.

✔️ რა უნდა გავითვალისწინოთ რუკის წაკითხვის დავალების შესრულების დროს?

ისტორიული რუკის ანალიზის დროს, გაითვალისწინეთ, რომ ყველა პასუხი რუკაზეა მოცემული. ამ დავალებით მოწმდება, თუ რამდენად შეუძლია აბიტურიენტს რუკის წაკითხვა. ამიტომ, დააკვირდით რუკას, ყურადღებით გაეცანით დეტალებს, ლეგენდას და მხოლოდ ამის შემდეგ დაწერეთ პასუხები.

✔️ არგუმენტი პირველ პირში უნდა დაიწეროს თუ არ აქვს მნიშვნელობა?

შეგიძლიათ პირველ პირშიც დაწეროთ, ამ საკითხში სრულიად თავისუფლები ხართ.

✔️ იქნება თუ არა წელს დავალება ბრძოლის სქემისა და წყაროს მიხედვით?

ეს დავალება წელსაც იქნება ტესტში. მნიშვნელოვანია, რომ ამ დავალებაში შერწყმულია ვიზუალური და წერილობითი წყაროები და აბიტურიენტმა ორივე წყაროს გააზრების საფუძველზე უნდა დაწეროს პასუხები.

✔️ წყაროდან ციტირება დასაშვებია?

რა თქმა უნდა. წყაროდან ციტირება დასაშვებია, თუ ისტორიული წყაროს ანალიზის დავალებას გულისხმობთ. შეგიძლიათ ტექსტიდან პასუხები პირდაპირ გადმოიტანოთ.

✔️ რომელია ხშირად დაშვებული შეცდომები ისტორიაში?

ტიპური შეცდომების შესახებ ინფორმაცია მითითებულია კრებულში აბიტურიენტებისათვის, რომელიც ცენტრის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. გირჩევთ, ყურადღებით გაეცნოთ ამ დოკუმენტს.

✔️ შედეგის დავალებაზე რომ გვესაუბროთ…

ეს დავალება ორქულიანია. თქვენ უნდა შეაფასოთ ამა თუ იმ ისტორიული მოვლენის შედეგი არგუმენტირებულად, თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა მას კონკრეტული სახელმწიფოსთვის ან მსოფლიოსთვის. მოვლენა კარგად უნდა გქონდეთ გააზრებული.

✔️ ცნობილი ადამიანის ან დასახელების დაწერისას, ერთი ან ორი ასოს ცდომილების შემთხვევაში, ქულა დაგვაკლდება?

შესაძლოა დაგაკლდეთ, რადგან ტოპონიმი და კერძო სახელები ზუსტად უნდა ჩაწეროთ.

✔️ ისტორიის გამოცდა ხომ არ გართულებულა?

ტესტის სირთულე არ შეცვლილა. ის გასული წლების ანალოგიურია.

✔️ ისტორიაში ზღვარი რამდენია?

მაქსიმალური ქულაა 60. მინიმალური კომპეტენციის გადასალახად აბიტურიენტმა, წელსაც, 25%-იანი ბარიერი უნდა დაძლიოს. თუმცა ზოგიერთ პროგრამაზე ზღვარი გაზრდილია და გირჩევთ, ამას ყურადღება მიაქციოთ.

✔️ კარიკატურა ან პლაკატი თუ შეგვხვდება წელს ტესტში?

კონკრეტულად კარიკატურა ან პლაკატი შესაძლოა არ იყოს ტესტში შეტანილი, თუმცა მე-20 დავალებაში აუცილებლად შეგხვდებათ რაიმე სახის ვიზუალური მასალის ანალიზი.

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები