14 აგვისტო, კვირა, 2022

უფროსი და წამყვანი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდის ჩატარების ვადები

spot_img

2022 წლის 2 მარტს, პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარბაშვილმა ხელი მოაწერა დადგენილებას №112 – „მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 23 მაისის №241 დადგენილებაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე.

ცვლილების თანახმად, განისაზღვრა უფროსი და წამყვანი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდის ჩატარების ვადები. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდის ჩატარებას უზრუნველყოფს არაუგვიანეს 2023 წლის 1 იანვრისა, ხოლო წამყვანი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდის ჩატარებასარაუგვიანეს 2024 წლის 1 იანვრისა.“

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

არდადეგები

„ზაფხულის არდადეგების“ საბოლოო პროდუქტი სექტემბრის კონფერენციისთვის

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტმა, ნიკო სილაგაძემ რეკომენდაციის სახით მოგვაწოდა აზრი , რომ ეროვნულ კონფერენციაზე მოსწავლის მიერ შექმნილი საბოლოოო პროდუქტი, პრეზენტაციის დროს, დასაწყისშივე წარგვედგინა...
მსგავსი სიახლეები