23 მაისი, ხუთშაბათი, 2024

ელექტრონული ჟურნალის დადასტურების ბოლო ვადად 11 იანვარი დასახელდა

spot_img

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფეისბუქგვერდზე მასწავლებლებისთვის მიმართვას ავრცელებს, სადაც აღნიშნულია, რომ ჟურნალის დადასტურების ფუნქცია უკვე აქტიურია ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის და დადასტურების ბოლო ვადად განსაზღვრულია 2022 წლის 11 იანვარი. იქვე განმარტავს, თუ დასახელებულ დრომდე მასწავლებელი არ უზრუნველყოფს ჟურნალში ინფორმაციის დროულ ასახვასა და მის დადასტურებას, ჟურნალი ავტომატურად დადასტურდება 2022 წლის 11 იანვარს 23:59 საათზე.

ძვირფასო მასწავლებლებო,

მოგეხსენებათ, რომ „საჯარო სკოლებში 2021-2022 სასწავლო წლის ზამთრის არდადეგების განსხვავებული თარიღის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 22 დეკემბრის №1402796 ბრძანების თანახმად, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 2021-2022 სასწავლო წლის ზამთრის არდადეგები განისაზღვრა 2021 წლის 29 დეკემბრიდან 2022 წლის 16 იანვრის ჩათვლით. შესაბამისად, 2021-2022 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი 2021 წლის 28 დეკემბერს დასრულდა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებმა ელექტრონულ ჟურნალში უნდა უზრუნველყონ მოსწავლეების შეფასებებისა და დასწრების ასახვა.

მას შემდეგ, რაც მასწავლებლები დარწმუნდებიან, რომ ელექტრონულ ჟურნალში ასახული მონაცემები ყველა მოსწავლის ჭრილში ზუსტია, მათ უნდა უზრუნველყონ ჟურნალის დადასტურება №1 დანართით წარმოდგენილი ინსტრუქციის შესაბამისად. გაცნობებთ, რომ ჟურნალის დადასტურების ფუნქცია უკვე აქტიურია ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის და დადასტურების ბოლო ვადა არის 2022 წლის 11 იანვარი. აქვე გაცნობებთ, თუ მასწავლებელი აღნიშნულ რიცხვამდე არ უზრუნველყოფს ჟურნალში ინფორმაციის დროულ ასახვასა და მის დადასტურებას, ჟურნალი ავტომატურად დადასტურდება 2022 წლის 11 იანვარს 23:59საათზე.

გაცნობებთ, რომ ელექტრონული ჟურნალი სემესტრულ შეფასებას ითვლის მასწავლებლების მიერ ასახული შეფასებების (შემაჯამებელი დავალება/შემაჯამებელი დავალების აღდგენა, დამოუკიდებელი სამუშაო/საშინაო დავალება, საკლასო დავალება) საფუძველზე, რომელთაც ელექტრონულ ჟურნალში მონიშნული აქვთ ღილაკი „მონაწილეობს სემესტრული ნიშნის გამოთვლაში“. შესაბამისად, თუ მასწავლებელი მიიჩნევს, რომ მოსწავლის სემესტრული შეფასება არ არის ზუსტი, მან უნდა გადაამოწმოს №2 დანართით განსაზღვრული პირობები და იმოქმედოს აღნიშნული ინსტრუქციის შესაბამისად.

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე საგნის მასწავლებელი, ზემოხსენებული ინსტრუქციის შესაბამისად, ვერ შეძლებს შეფასებების ასახვას ელექტრონულ ჟურნალში წაშლილი გაკვეთილების გამო (წაშლის მიზეზი შესაძლებელია იყოს ზოგადი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში სკოლის სწავლების ტიპის არასწორად შეცვლა, წაშლა და ა.შ.), მოსწავლეების ინტერესის გათვალისწინებით, მასწავლებელს უფლება აქვს, თავად დააკორექტიროს და შეიტანოს მოსწავლის სემესტრული შეფასება №3 დანართით წარმოდგენილი ინსტრუქციის შესაბამისად, 2021 წლის 29 დეკემბრიდან 2022 წლის 11 იანვარს 23:59 საათამდე და უზრუნველყოს ჟურნალის დადასტურება. ჟურნალის დაუდასტურებლობის შემთხვევაში, ჟურნალი ავტომატურად დადასტურდება 2022 წლის 11 იანვარს 23:59 საათზე.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, აღნიშნული ფუნქციონალის გამოყენება მიზანშეწონილია მხოლოდ ზემოხსენებული ვითარების შემთხვევაში, ვინაიდან სხვა შემთხვევებში ელექტრონული ჟურნალი იძლევა შესაძლებლობას, მასწავლებელმა ასახოს შეფასებები (შემაჯამებელი დავალება/შემაჯამებელი დავალების აღდგენა, დამოუკიდებელი სამუშაო/საშინაო დავალება, საკლასო დავალება) გასული თარიღით მოთხოვნების ფუნქციის გამოყენებით (იხ. დანართი №4). შესაბამისად, ელექტრონული ჟურნალი გადაითვლის, ახლად ასახული შეფასებების საფუძველზე, მოსწავლის სემესტრულ შეფასებას მათი ასახვიდან, არაუგვიანეს, 24 საათში (სინქრონიზაციის დასრულებისთანავე).

გისურვებთ წარმატებებს!

(ქვემოთ მოცემულ ბმულზე ნახავთ თანდართულ ფაილებს ინსტრუქციის სახით.
 ასევე, ინსტრუქციები გადმოგზავნილი გაქვთ თქვენს outlook-ის ელექტრონულ ფოსტაზე)

https://emis188-my.sharepoint.com/personal/nuchava_emis_ge/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnuchava%5Femis%5Fge%2FDocuments%2F%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები