სტუდენტთა რეიტინგული სია, რომლებმაც 2021 წელს მოიპოვეს ან გაიუმჯობესეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი

245

გთავაზობთ იმ სტუდენტთა რეიტინგულ სიას, რომლებმაც 2021 წელს მოიპოვეს ან გაიუმჯობესეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი.

დატოვეთ კომენტარი