15 ივნისი, შაბათი, 2024

2020 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარების განრიგი

spot_img

? 1 აგვისტო (პირველი სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

?  2 აგვისტო  (პირველი  სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა;

? 3 აგვისტო (პირველი და მეორე  სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

? 4 აგვისტო (პირველი და მეორე  სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები