2020 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარების განრიგი

767

🔵 1 აგვისტო (პირველი სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

🔵  2 აგვისტო  (პირველი  სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა;

🔵 3 აგვისტო (პირველი და მეორე  სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

🔵 4 აგვისტო (პირველი და მეორე  სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა.

დატოვეთ კომენტარი