9 აგვისტო, სამშაბათი, 2022

2020 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარების განრიგი

spot_img

? 1 აგვისტო (პირველი სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

?  2 აგვისტო  (პირველი  სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა;

? 3 აგვისტო (პირველი და მეორე  სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

? 4 აგვისტო (პირველი და მეორე  სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

არდადეგები

„ზაფხულის არდადეგების“ საბოლოო პროდუქტი სექტემბრის კონფერენციისთვის

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტმა, ნიკო სილაგაძემ რეკომენდაციის სახით მოგვაწოდა აზრი , რომ ეროვნულ კონფერენციაზე მოსწავლის მიერ შექმნილი საბოლოოო პროდუქტი, პრეზენტაციის დროს, დასაწყისშივე წარგვედგინა...
მსგავსი სიახლეები