ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი

1665
🔴✔️ 6-11 ივლისი  (პირველი სესია) – ქართული ენა და ლიტერატურა;

🔴✔️ 6 ივლისი (პირველი სესია) – ოსური ენა;

🔴✔️ 12 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ისტორია;

🔴✔️ 13 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ისტორია;

🔴✔️ 14 ივლისი (პირველი სესია) – მათემატიკა;

🔴✔️15 ივლისი (პირველი სესია) – მათემატიკა;

🔴✔️ 16 ივლისი (პირველი სესია) – ბიოლოგია;

🔴✔️17 ივლისი (პირველი  სესია) – რუსული  ენა;

🔴✔️ 17 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;

🔴✔️ 17 ივლისი (მეორე სესია) – ფრანგული ენა;

🔴✔️ 18 ივლისი (პირველი სესია) – რუსული  ენა;

🔴✔️ 18 ივლისი (პირველი და მეორე სესია)  – ინგლისური ენა;

🔴✔️19 ივლისი (პირველი სესია)  – გერმანული ენა;

🔴✔️ 19 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;

🔴✔️ 20 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ზოგადი უნარები;

🔴✔️ 21 ივლისი (პირველი სესია) – ზოგადი უნარები;

🔴✔️21 ივლისი (პირველი სესია) – ლიტერატურა;

🔴✔️ 22 ივლისი (პირველი სესია) –  ფიზიკა;

🔴✔️ 22 ივლისი (პირველი სესია) –  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

🔴✔️ 23 ივლისი (პირველი სესია) – გეოგრაფია;

🔴✔️ 24 ივლისი (პირველი სესია) –  ქიმია;

🔴✔️ 25 ივლისი (პირველი სესია) – სამოქალაქო განათლება;

 

დატოვეთ კომენტარი