23 მაისი, ხუთშაბათი, 2024

„Georgian Junior Academy – სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი აკა­დე­მია“ გთა­ვა­ზობთ ყო­ველ­კ­ვი­რე­ულ შე­მეც­ნე­ბით შეხ­ვედ­რებ­ზე დას­წ­რე­ბას

spot_img

სკო­ლის მოს­წავ­ლე­თა და პე­და­გოგ­თა სა­ყუ­რადღე­ბოდ! 

„Georgian Junior Academy – სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი აკა­დე­მია“ გთა­ვა­ზობთ ყო­ველ­კ­ვი­რე­ულ შე­მეც­ნე­ბით შეხ­ვედ­რებ­ზე დას­წ­რე­ბას

კვი­რას, 8 მა­ისს, აკა­დე­მი­ას სკო­ლა „ქო­რა­ლის“ მე­სა­მეკლა­სე­ლე­ბი ეს­ტუმ­რნენ,  პე­და­გოგ ნი­ნო კ­ა­ლან­და­ძეს­თან ერ­თად.

პროგ­რა­მა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია სა­ბავ­შო ბა­ღის უფ­რო­სი ასა­კის ჯგუ­ფე­ბის­თ­ვის და სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის, I-VII კლა­სის ჩათ­ვ­ლით.

შე­მეც­ნე­ბი­თი შეხ­ვედ­რე­ბი უნი­ვერ­სი­ტეტ სე­უს ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში ტარ­დე­ბა.

დას­წ­რე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია რო­გორც ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად, ასე­ვე ჯგუ­ფუ­რად.

ჯგუ­ფე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­სურ­ვე­ლი თე­მის შერ­ჩე­ვა მო­ნა­წი­ლე­თა სურ­ვი­ლის შე­სა­ბა­მი­სად.

ასე­ვე, 21 მა­ისს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი აკა­დე­მია ნი­კო ფი­როს­მა­ნის სახლ-მი­ზე­უმ­ში  მა­რთავს გა­მო­ფე­ნას.

შე­მეც­ნე­ბით პროგ­რა­მა­სა და გა­მო­ფე­ნა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­თ­ვის დაგ­ვი­კავ­შირ­დით ტე­ლე­ფონ­ზე:  577279988

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები