16 მაისი, ორშაბათი, 2022

„Georgian Junior Academy – სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი აკა­დე­მია“ გთა­ვა­ზობთ ყო­ველ­კ­ვი­რე­ულ შე­მეც­ნე­ბით შეხ­ვედ­რებ­ზე დას­წ­რე­ბას

spot_img

სკო­ლის მოს­წავ­ლე­თა და პე­და­გოგ­თა სა­ყუ­რადღე­ბოდ! 

„Georgian Junior Academy – სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი აკა­დე­მია“ გთა­ვა­ზობთ ყო­ველ­კ­ვი­რე­ულ შე­მეც­ნე­ბით შეხ­ვედ­რებ­ზე დას­წ­რე­ბას

კვი­რას, 8 მა­ისს, აკა­დე­მი­ას სკო­ლა „ქო­რა­ლის“ მე­სა­მეკლა­სე­ლე­ბი ეს­ტუმ­რნენ,  პე­და­გოგ ნი­ნო კ­ა­ლან­და­ძეს­თან ერ­თად.

პროგ­რა­მა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია სა­ბავ­შო ბა­ღის უფ­რო­სი ასა­კის ჯგუ­ფე­ბის­თ­ვის და სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის, I-VII კლა­სის ჩათ­ვ­ლით.

შე­მეც­ნე­ბი­თი შეხ­ვედ­რე­ბი უნი­ვერ­სი­ტეტ სე­უს ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში ტარ­დე­ბა.

დას­წ­რე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია რო­გორც ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად, ასე­ვე ჯგუ­ფუ­რად.

ჯგუ­ფე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­სურ­ვე­ლი თე­მის შერ­ჩე­ვა მო­ნა­წი­ლე­თა სურ­ვი­ლის შე­სა­ბა­მი­სად.

ასე­ვე, 21 მა­ისს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი აკა­დე­მია ნი­კო ფი­როს­მა­ნის სახლ-მი­ზე­უმ­ში  მა­რთავს გა­მო­ფე­ნას.

შე­მეც­ნე­ბით პროგ­რა­მა­სა და გა­მო­ფე­ნა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­თ­ვის დაგ­ვი­კავ­შირ­დით ტე­ლე­ფონ­ზე:  577279988

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები