28 თებერვალი, ოთხშაბათი, 2024

emis-ის რეკომენდაცია სკოლებს – რა პრობლემები გამოიკვეთა სემესტრული ნიშნების არასწორად დაანგარიშების პროცესში

spot_img

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ელექტრონულ ჟურნალში სემესტრული ნიშნების არასწორად დაანგარიშების მიზეზებს განმარტავს და სკოლებს აძლევს რეკომენდაციას, როგორ დაძლიონ პროლემა.

„ელექტრონული. ჟურნალის წარმოების პროცესში გამოიკვეთა პრობლემა იმ საგნებთან დაკავშირებით, რომელთა სწავლება ხორციელდება მხოლოდ პირველ სემეტსრში. კერძოდ, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს აღნიშნული საგნები კვლავ უფიქსირდებათ საგაკვეთილო ბადეებში, რაც იწვევს სემესტრული ნიშნების არასწორ დაანგარიშებას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გამოიკვეთა საჭირეობა, რომ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებმა, უზრუნველყონ სისტემა eSchool – ში შეტანილი ყველა ტიპის „საგაკვეთილო ბადის“ გადამოწმება (დასწრებული ცხრილი, დისტანციურ ელექტრონული ცხრილი, დისტანციურ ჰიბრიდული ცხრილი) და უზრუნველყონ იმ გაკვეთილების წაშლა ყველა ტიპის განრიგიდან, რომელთა სწავლებაც არ ხორციელდებოდა მეორე სემესტრში.

 გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ წაშლა უნდა განხორციელდეს გაუქმებული გაკვეთილების შემთხვევაშიც, რათა მოხდეს ელექტრონულ ჟურნალში, სემესტრული ნიშნების სწორედ დაანგარიშება.

 

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები