ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ფიზიკის გამოცდაზე  გამოყენებული ტესტები

ფიზიკის გამოცდაზე  გამოყენებული ტესტები: ფიზიკა I ვარიანტი ფიზიკა II ვარიანტი ტესტის სწორი პასუხები და შეფასების სქემა გამოქვეყნდება შედეგებთან ერთად.

გამოცდების ძირითადი სესიები საერთო სამაგისტრო გამოცდით დასრულდა

27-30 ივლისს საერთო სამაგისტრო გამოცდა ტარდებოდა. წელს გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რაოდენობა 12 800-ზე მეტი იყო. გამოცდებს საქართველოს მასშტაბით გახსნილ 25 საგამოცდო ცენტში აბარებდნენ, პირველ...

ისტორიის გამოცდაზე  გამოყენებული ტესტები

ისტორიის გამოცდაზე  გამოყენებული ტესტები:   ისტორია I ვარიანტი ისტორია II ვარიანტი ისტორია III ვარიანტი ისტორია IV ვარიანტი ისტორია V ვარიანტი ტესტის სწორი პასუხები და შეფასების სქემა გამოქვეყნდება შედეგებთან ერთად.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების დამატებითი სესიების განრიგი

იმ აბიტურიენტებისათვის, რომლებმაც ვერ შეძლეს COVID-19-ის ინფექციის დადასტურების გამო ქიმიის, ფიზიკის, ზოგადი უნარების, გეოგრაფიის, ბიოლოგიის, ლიტერატურის, ასევე სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების გამოცდაზე დასწრება,  განისაზღვრა...

არც ერთი  საგამოცდო ცენტრი კოვიდ ინფექციის წყარო არ გამხდარა

27 ივლისიდან საერთო სამაგისტრო გამოცდები დაიწყო. პარალელურად, მიმდინარეობს გამოცდა უფროსი სპეციალური მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურებისთვის, ასევე, დამატებითი სესიები იმ აბიტურიენტებისთვის, რომლებსაც გამოცდების მიმდინარეობისას კორონა ვირუსი...

უცხოური ენების გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

უცხოური ენების გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები:   ინგლისური ენა I ვარიანტი ინგლისური ენა II ვარიანტი ინგლისური ენა III ვარიანტი ინგლისური ენა IV ვარიანტი ინგლისური ენა V ვარიანტი ინგლისური ენა VI ვარიანტი ინგლისური ენა...

მასწავლებელთა გამოცდები 25 ივლისიდან გაგრძელდება

დასრულდა მასწავლებელთა გამოცდების სასესიო კვირა. 21 ივლისიდან, ყოველდღე, მასწავლებლები და მასწავლებლობის მსურველები ადასტურებდნენ კომპეტენციას: საბუნებისმეტყველო საგნებსა და სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში; დაწყებითი საფეხურის საგნებში,...

მათემატიკის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები

🔵⬇⬇⬇იხილეთ მათემატიკის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები: მათემატიკა I ვარიანტი  მათემატიკა II ვარიანტი მათემატიკა III ვარიანტი ტესტის სწორი პასუხები და შეფასების სქემა გამოქვეყნდება შედეგებთან ერთად.

2021-2022 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის მიერ 21 ივლისს გამოქვეყნებული N50/ნ ბრძანებით ცნობილი გახდა 2021-2022 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული პროგრამები -...

ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები გამოაქვეყნა. დანარჩენ საგნებში გამოყენებულ ტესტებს ცენტრი ყოველი დამატებითი სესიის ჩატარების მომდევნო დღეს...