5 თებერვალი, კვირა, 2023
spot_img

ახალი ამბები

spot_img

პედაგოგებისთვის

ადამიანის უფლებები ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებაში

ნინო შუბითიძე სსიპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. თამარიანის საჯარო სკოლის ქართული ენისა  და ლიტერატურის მასწავლებელ   წინამდებარე...

საბავშვო სიმღერები ინგლისური ენის გაკვეთილზე

როგორც ვიცით, ინგლისური ენის სწავლება იწყება პირველი კლასიდან. პირველი, უცხოური ენის სტანდარტში, გამოკვეთილია დაწყებით...

II-IV კლასკომპლექტში ჩატარებული ქართული და ინგლისური ენების ერთი ინტეგრირებული გაკვეთილი

რეფლექსია ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგვიჩიოს საჯარო სკოლის II-IV კლასკომპლექტში ჩავატარეთ ქართული და ინგლისური ენების ინტეგრირებული...

ინკლუზიური განათლება

ზოგადი განათლება

რთუ­ლი ქცე­ვის მარ­თ­ვის სა­ფე­ხუ­რე­ბი

კა­ხა გალ­და­ვა სამ­ტ­რე­დი­ის №1 სა­ჯა­რო სკო­ლის ის­ტო­რი­ის მას­წავ­ლე­ბე­ლი, მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს სა­უ­კე­თე­სო ათე­უ­ლის წევ­რი, საქ­ველ­მოქ­მე­დო ფონ­დის „სი­კე­თის...

მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რე­ბის ფუნ­ქ­ცი­უ­რი გაძ­ლი­ე­რე­ბა

ლე­ვან მრე­ლაშ­ვი­ლი ქა­ლაქ თე­ლა­ვის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის უფ­რო­სი     ⇑⇓ რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის რო­ლი ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა­ში ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის ძი­რი­თა­დი...

საუბრები ლიტერატურაზე

ლი­კა წუ­ლაია სსიპ ირაკ­ლი აბა­ში­ძის სა­ხე­ლო­ბის ქა­ლაქ ხო­ნის №3 სა­ჯა­რო სკო­ლის მე-12 კლა­სის მოს­წავ­ლე     თა­მაზ ბი­ბი­ლუ­რის „დამ­შ­ვი­დო­ბე­ბა“ ზოგ­ჯერ ახალ...

ბლოგი

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

პროფესიული