29 მარტი, ოთხშაბათი, 2023
spot_img

ახალი ამბები

spot_img

პედაგოგებისთვის

სწავლა-სწავლების სტრატეგიები

ნათელა ბერაძე სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხიდრის საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი     სწავლა-სწავლების სტრატეგია უნდა გავიგოთ, როგორც...

მოს­წავ­ლე­ე­ბის მი­ერ დამ­ზა­დე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო რე­სურ­სე­ბის ეფექ­ტუ­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში

ნანა გრიგალაშვილი სსიპ ქა­ლაქ თბი­ლი­სის №156 სა­ჯა­რო სკო­ლის პედაგოგი     სას­წავ­ლო რე­სურ­სე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცესს უფ­რო მრა­ვალ­ფე­რო­ვანს ხდის....

ერ­თად ვიზ­რუ­ნოთ მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბის კი­ბე­რუ­საფ­რ­თხო­ე­ბა­ზე

ნონა მაჭარაშვილი სსიპ მალ­ხაზ აბა­ში­ძის სა­ხე­ლო­ბის ხო­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ჩა­ის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­ჯა­რო სკო­ლის სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი     თა­ნა­მედ­რო­ვე სკო­ლის ერთ-ერ­თი...

ინკლუზიური განათლება

თვის ავტორი

ზოგადი განათლება

საჯარო სკოლების ავტორიზაცია

რას გულისხმობს  საჯარო სკოლების ავტორიზაციის სტანდარტი, რა დგას ამ პროცესის უკან, რას ნიშნავს დიაგნოსტიკური...

„მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო“ – ქვეყანაში ყველაზე ცნობილი, პრესტიჟული და აღიარებული პროფესიული კონკურსი მეშვიდე სეზონს იწყებს

17 მარტს, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს რიგით მეშვიდე კონკურსზე ნომინირება და აპლიკაციების წარდგენა დაიწყო. 2023...

კავ­ში­რი ორ უძ­ვე­ლეს კულ­ტუ­რას შო­რის

7 მარტს, თბი­ლი­სის სსიპ 141-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში ჩა­ტარ­და, სა­ერ­თა­შო­რი­სო პრო­ექ­ტის პრე­ზენ­ტა­ცია თე­მა­ზე: ქარ­თულ-იაპო­ნუ­რი კულ­ტუ­რის...

ბლოგი

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

პროფესიული