21 ივლისი, კვირა, 2024

2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების თითოეული საგნის/სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის მაქსიმალური ქულები და საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა

spot_img

2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების თითოეული საგნის/სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის მაქსიმალური ქულები და საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა

📌 აბიტურიენტს დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულად ჩაეთვლება, თუ ის უცხოური ენისა და მათემატიკის გამოცდებში დააგროვებს ამ საგნებისათვის განსაზღვრული მაქსიმალური ქულის 20%-ზე მეტს, ხოლო ყველა სხვა საგანში – მაქსიმალური ქულის 25%-ზე მეტს.

 

საგანი/გამოცდა მაქსიმალური ქულა გამოცდის ხანგრძლივობა
ქართული ენა და ლიტერატურა 60 3 საათი
ზოგადი უნარები  

80

ვერბალური ნაწილი 1 საათი და 35 წუთი
მათემატიკური ნაწილი 1 საათი და 35 წუთი
უცხოური ენები 80 2 საათი და 30 წუთი
ლიტერატურა 70 4 საათი
მათემატიკა 51 3 საათი
ისტორია 60 2 საათი და 40 წუთი
გეოგრაფია 59 2 საათი და 40 წუთი
ბიოლოგია 70 2 საათი და 30 წუთი
ქიმია 63 3 საათი
ფიზიკა 63 3 საათი
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი 42 2 საათი და 35 წუთი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 70 3 საათი
სამოქალაქო განათლება 60 3 საათი და 10 წუთი
აფხაზური ენა 60 3 საათი
ოსური ენა 60 3 საათი

არდადეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები