22 აპრილი, ორშაბათი, 2024

2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი – მაქსიმალური ქულები და საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა

spot_img
საგანი/გამოცდა მაქსიმალური ქულა გამოცდის ხანგრძლივობა
ქართული ენა და ლიტერატურა 70 3 საათი და 45 წუთი
ზოგადი უნარები  

80

ვერბალური ნაწილი 1 საათი და 35 წუთი
მათემატიკური ნაწილი 1 საათი და 35 წუთი
უცხოური ენები 80 2 საათი და 30 წუთი
ლიტერატურა 70 4 საათი
მათემატიკა 51 3 საათი
ისტორია 60 2 საათი და 40 წუთი
გეოგრაფია 60 2 საათი და 40 წუთი
ბიოლოგია 70 2 საათი და 30 წუთი
ქიმია 63 3 საათი
ფიზიკა 63 3 საათი
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი 42 2 საათი და 35 წუთი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 70 3 საათი
სამოქალაქო განათლება 60 3 საათი და 10 წუთი
აფხაზური ენა 70 3 საათი და 45 წუთი
ოსური ენა 70 3 საათი და 45 წუთი

 

✔🟦 აბიტურიენტს დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულად ჩაეთვლება, თუ ის უცხოური ენისა და მათემატიკის გამოცდებში დააგროვებს ამ საგნებისათვის განსაზღვრული მაქსიმალური ქულის 20%-ზე მეტს, ზოგადი უნარების გამოცდაში – 30%-ზე მეტს, ხოლო ყველა სხვა საგანში – მაქსიმალური ქულის 25%-ზე მეტს.

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები