20 აგვისტო, შაბათი, 2022

2020-2021 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთათვის ატესტატების გაცემა 21 ივნისიდან იწყება

spot_img
2020-2021 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთათვის ატესტატების გაცემა 21 ივნისიდან დაიწყება. დაინტერესებულმა პირმა, დოკუმენტების მიღების მიზნით, უნდა მიმართოს სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს, საზოგადოებრივ ცენტრს ან იუსტიციის სახლის ფილიალს.
⏩⏩ მიმართვა შესაძლებელი იქნება წინასწარი ჯავშნის გარეშე.
სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის დუბლიკატის გაცემას ახორციელებს სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ ფორმირებული მონაცემთა ელექტრონული ბაზის საფუძველზე.
⏩⏩მისამართები იხილეთ ბმულზე:
იუსტიციის სახლები-http://psh.gov.ge/main/page/7/406
საზოგადოებრივი ცენტრები- http://www.centri.gov.ge/ge/centers

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

არდადეგები

„ზაფხულის არდადეგების“ საბოლოო პროდუქტი სექტემბრის კონფერენციისთვის

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტმა, ნიკო სილაგაძემ რეკომენდაციის სახით მოგვაწოდა აზრი , რომ ეროვნულ კონფერენციაზე მოსწავლის მიერ შექმნილი საბოლოოო პროდუქტი, პრეზენტაციის დროს, დასაწყისშივე წარგვედგინა...
მსგავსი სიახლეები