14 ივლისი, კვირა, 2024

2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი

spot_img

 

2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი:

 • 1-2 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ქართული ენა და ლიტერატურა;
 • 1 ივლისი (პირველი სესია) – აფხაზური ენა;
 • 1 ივლისი (პირველი სესია) – ოსური ენა;
 • 3-4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ზოგადი უნარები;
 • 5 ივლისი (პირველი სესია) – მათემატიკა;
უცხოური ენა:
 • 8-9 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;
 • 8 ივლისი (პირველი სესია) – რუსული ენა;
 • 8 ივლისი (მეორე სესია) – გერმანული ენა;
 • 8 ივლისი (მეორე სესია) – ფრანგული ენა;
 • 10 ივლისი (მეორე სესია) – ქიმია;
 • 11 ივლისი (მეორე სესია) – ბიოლოგია;
 • 12 ივლისი (მეორე სესია) – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
 • 15 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ისტორია;
 • 16 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – გეოგრაფია;
 • 19 ივლისი (მეორე სესია) – სამოქალაქო განათლება;
 • 22 ივლისი (პირველი სესია) – ლიტერატურა;
 • 23 ივლისი (პირველი სესია) – ფიზიკა.

2019 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარების განრიგი:

 • 17 – ივლისი (მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი – B);
 • 18 – ივლისი (მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი – B);
 • 22 – ივლისი (მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი – A);
 • 23 – ივლისი (პირველი სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი – C);
 • 23 – ივლისი (მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი – A);
 • 24 – ივლისი (პირველი სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი – C).

2019 წლის სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარების განრიგი:

 • 5 ივლისი (მეორე სესია) – სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი;

2019 წლის მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურება – განრიგი:

 • 10 ივლისი:
პროფესიული უნარები.
 • 11 ივლისი:
პროფესიული უნარები.
 • 12 ივლისი:
ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);
ბუნებისმეტყველება (I-VI);
ქართული ენა და ლიტერატურა (I-VI);
მათემატიკა (I-VI).
 • 17 ივლისი:
მუსიკა;
ისტორია;
გეოგრაფია;
სამოქალაქო განათლება;
ქართული ენა და ლიტერატურა (VII-XII).
 • 18 ივლისი:
ფიზიკა;
მათემატიკა (VII-XII);
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
ქიმია;
სპორტი.
 • 19 ივლისი:
ბიოლოგია;
ინგლისური ენა – წერითი ნაწილი;
რუსული ენა – წერითი ნაწილი;
გერმანული ენა – წერითი ნაწილი;
ფრანგული ენა – წერითი ნაწილი;
ქართული, როგორც მეორე ენა – წერითი ნაწილი;
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – წერითი ნაწილი.
 • 20 ივლისი:
ინგლისური ენა – პრაქტიკული ნაწილი;
რუსული ენა – პრაქტიკული ნაწილი;
გერმანული ენა – პრაქტიკული ნაწილი;
ფრანგული ენა – პრაქტიკული ნაწილი;
ქართული, როგორც მეორე ენა – პრაქტიკული ნაწილი.
 • 21 ივლისი – ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – პრაქტიკული ნაწილი.

 

https://naec.ge/?fbclid=IwAR09X7AkGBbxbtsU_JoFJP1LAzIQkVDjLhgqeJqYNVzGzD6m0G057Btv_Ok#/ge/post/1935

არდადეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები