20 მაისი, ორშაბათი, 2024

1 ოქტომბრიდან რამდენი იქნება სტატუსის დანამატი – მინისტრის ბრძანება „საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე“

spot_img

 

„საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 28 სექტემბრის №126/ნ ბრძანებაში ცვლილება შევიდა, რომელიც არეგულირებს საჯარო სკოლების (შემდგომში – სკოლა) მასწავლებელთა/მასწავლებლობის მაძიებელთა (შემდგომში – მასწავლებელი), ასევე სპეციალურ მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალურ ოდენობას და პირობებს.

ცვლილების თანახმად, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის დანამატის სრული ოდენობა იქნება:

უფროსი მასწავლებლისათვის – 470 ლარი;

წამყვანი მასწავლებლისათვის –  850 ლარი;

მენტორის სტატუსის მქონე მასწავლებლისათვის – 1150 ლარი. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის  ბრძანების (№187/ნ)  სრული ვერსია  „საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე“ იხილეთ ბმულზე https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4651816?fbclid=IwAR1TrMhz1F2XI40gETD2Pip3DNhoumBVQ82uLd6LAuUaKogPuhb_tLzEnX4&publication=0

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები