19 აპრილი, პარასკევი, 2024

♦ 10 ივლისიდან გამოცდებში პრაქტიკოსი მასწავლებლები და მასწავლებლობის მსურველები ჩაერთვნენ. ♦ შეგახსენებთ, რომ წელს მასწავლებელის კომპეტენციის დასადასტურებლად აპლიკანტთა უპერცენდენტო რაოდენობა დარეგისტრირდა –  31 500-მდე დარეგისტრირებული აპლიკანტიდან 20 ათასზე მეტი პრაქტიკოსი პედაგოგია.

spot_img

♦ 10 ივლისიდან გამოცდებში პრაქტიკოსი მასწავლებლები და მასწავლებლობის მსურველები ჩაერთვნენ.

♦ შეგახსენებთ, რომ წელს მასწავლებელის კომპეტენციის დასადასტურებლად აპლიკანტთა უპერცენდენტო რაოდენობა დარეგისტრირდა –  31 500-მდე დარეგისტრირებული აპლიკანტიდან 20 ათასზე მეტი პრაქტიკოსი პედაგოგია.

♦პედაგოგობის მსურველი პირი მხოლოდ საგნის გამოცდას აბარებს, ხოლო პრაქტიკოს მასწავლებელს შესაძლებლობა აქვთ დაადასტურონ როგორც პროფესიული ისე საგნობრივი კომპეტენციები.

2019 წლის მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურება – განრიგი

 

10 ივლისი:
პროფესიული უნარები.
11 ივლისი:
პროფესიული უნარები.
12 ივლისი:
ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);
ბუნებისმეტყველება (I-VI);
ქართული ენა და ლიტერატურა (I-VI);
მათემატიკა (I-VI).
17 ივლისი: 
მუსიკა;
ისტორია;
გეოგრაფია;
სამოქალაქო განათლება;
ქართული ენა და ლიტერატურა (VII-XII).
18 ივლისი:
ფიზიკა;
მათემატიკა (VII-XII);
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
ქიმია;
სპორტი.
19 ივლისი:
ბიოლოგია;
ინგლისური ენა – წერითი ნაწილი;
რუსული ენა – წერითი ნაწილი;
გერმანული ენა – წერითი ნაწილი;
ფრანგული ენა – წერითი ნაწილი;
ქართული, როგორც მეორე ენა – წერითი ნაწილი;
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – წერითი ნაწილი.
20 ივლისი:
ინგლისური ენა – პრაქტიკული ნაწილი;
რუსული ენა – პრაქტიკული ნაწილი;
გერმანული ენა – პრაქტიკული ნაწილი;
ფრანგული ენა – პრაქტიკული ნაწილი;
ქართული, როგორც მეორე ენა – პრაქტიკული ნაწილი.
21 ივლისი – ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – პრაქტიკული ნაწილი.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები