24 ივნისი, ორშაბათი, 2024

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციები აბიტურიენტებს

spot_img

დასრულდა აბიტურიენტების სააპელაციო განაცხადების მიღება. ამჟამად მიმდინარეობს განაცხადების განხილვა.  პროცესის დასრულების შემდეგ აბიტურიენტები გაეცნობიან აპელაციის შედეგებს, რომლის შემდეგაც კიდევ ერთი დღე ექნებათ იმისათვის, რომ შეიტანონ ცვლილებები  პროგრამების რეიტინგულ ჩამონათვალში. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი კიდევ ერთხელ თხოვნით მიმართავს აბიტურიენტებს, რომ  პროგრამის არჩევისას ყურადღება მიაქციონ:

➡ საგანმანათლებლო პროგრამაზე არსებული ადგილების რაოდენობას;

➡ უმაღლესი სასწავლებლის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასაბარებელი გამოცდისათვის მინიჭებულს კოეფიციენტს;

➡ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასურს;

➡ საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ენას;

➡ სასურველ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გაზრდილია თუ არა უმაღლესი სასწავლებლის მიერ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი;

➡ აკრედიტებულია თუ არა საგანმანათლებლო პროგრამა (არააკრედიტებული პროგრამა არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);

➡ რომელ ქალაქში მიმდინარეობს სწავლა ამ საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით და სხვ.

 აბიტურიენტები საკუთარი არჩევანის რაოდენობაში შეზღუდულები არ არიან, ამიტომ ცენტრის რეკომენდაციაა, ისარგებლონ ამ შესაძლებლობით. ცენტრი ასევე აფრთხილებს აბიტურიენტებს, არ დაავიწყდეთ, ნებისმიერი ცვლილების განხორციელების შემდეგ გამოიყენონ ღილაკიშენახვა. ამასთან გაითვალისწინონ, რომ კონკრეტული ვადის ამოწურვის შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამების პრიორიტეტულ ჩამონათვალს ვეღარ შეცვლიან.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები