ქიმიის გამოცდაზე  გამოყენებული ტესტები

357
ქიმიის გამოცდაზე  გამოყენებული ტესტები:
ტესტის სწორი პასუხები და შეფასების სქემა გამოქვეყნდება შედეგებთან ერთად.

დატოვეთ კომენტარი