19 მაისი, კვირა, 2024

ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა – წინასაგამოცდო რჩევები

spot_img

⇑⇓ ყურადღებით გაეცანით თითოეული დავალების პირობას და ზედმიწევნით შეასრულეთ მითითებები.

⇑⇓ ტექსტის რედაქტირების დავალების შესრულებისას ჯერ ყურადღებით წაიკითხეთ მოცემული ტექსტი და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყეთ შეცდომებისა და ხარვეზების გასწორება. ნუ შეცვლით ცალკეულ სიტყვებსა და კონსტრუქციებს კონტექსტის გააზრების გარეშე.

⇑⇓ წაკითხულის გააზრების კითხვების პასუხები გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე შემოთავაზებულ ცხრილში შემდეგნაირად, სწორი პასუხის შესაბამის უჯრაში ჩასვით იქსი (X). თუ შეგეშალათ, მონიშნული უჯრა გააფერადეთ და სხვა უჯრაში ჩასვით – X.

⇑⇓ თუ თხზულება იქნება 150 სიტყვაზე ნაკლები, ის ენობრივი თვალსაზრისით არ შეფასდება.

⇑⇓ გამოცდაზე სწორად გაანაწილეთ დრო, რათა აუჩქარებლად შეძლოთ თითოეულ დავალებაზე მუშაობა და პასუხების ფურცელზე თქვენი ნამუშევრის მაქსიმალური სიზუსტით გადატანა.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები