უცხოური ენების გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები:

 
ტესტების სწორი პასუხები და შეფასების სქემები გამოქვეყნდება შედეგებთან ერთად.