უცხოური ენების გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

723

უცხოური ენების გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები:

 
ტესტების სწორი პასუხები და შეფასების სქემები გამოქვეყნდება შედეგებთან ერთად.

დატოვეთ კომენტარი