22 აპრილი, ორშაბათი, 2024

ტესტის მაქსიმალური ქულები და საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა

spot_img

 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა 2024 წლის უფროსი სპეციალური მასწავლებლისა და საგნის გამოცდების ტესტის მაქსიმალური ქულები და საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა. 

# ტესტის ნაწილი მაქსიმალური ქულა საგამოცდო დრო
2 ქართული ენა და ლიტერატურა 70 4 საათი
3 მათემატიკა 41 4 საათი
4 გეოგრაფია 55 4 საათი
5 ბიოლოგია 60 3 საათი და 30 წუთი
6 ქიმია 60 4 საათი
7 ფიზიკა 60 4 საათი
8 ისტორია 55 4 საათი
9 სამოქალაქო განათლება 55 4 საათი
10                         უცხოური ენა                                           90  
მოსმენის ნაწილი 16 4 საათი
წერითი ნაწილი 22
კითხვის ნაწილი 36
მეტყველების ნაწილი 16 15 წუთი
11 დაწყებითი საფეხური (I-IV)        65 4 საათი
პროფესიული ცოდნა 51
აკადემიური უნარები 14
12 ქართული ენა და ლიტერატურა

(I-VI)                                             53

4 საათი
პროფესიული ცოდნა 39
აკადემიური უნარები 14
13  მათემატიკა (I- VI)                    53 4 საათი
პროფესიული ცოდნა 39
აკადემიური უნარები 14
14   ბუნებისმეტყველება (I-VI)                                                                                          53 4 საათი

 

პროფესიული ცოდნა 39
აკადემიური უნარები 14
15 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება       60               4 საათი
16 ქართული ენა (არაქართულენოვანი  სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)                                85                         

 

 

 

4 საათი და 30 წუთი

მოსმენის ნაწილი 9
კითხვის  ნაწილი 25
წერის ნაწილი 20
პროფესიული ცოდნა 20
ლაპარაკის  ნაწილი 11 15 წუთი
17 კომპიუტერული ტექნოლოგიები 70  
პროფესიული ცოდნა 35 1 სთ და 30 წუთი
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები 35 2 საათი და 30 წუთი
18 სპორტი 70 2 საათი და 30 წუთი
19 მუსიკა 70 4 საათი
20 სომხური ენა 70 4 საათი
21 აზერბაიჯანული ენა 70 4 საათი
22 უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა 54 4 საათი

 

 

 

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები