30 მაისი, ხუთშაბათი, 2024

სპეციალური მასწავლებლის ხელფასის მაქსიმალური ნიშნული 1050 ლარს შეადგენს

spot_img

2021 წლის 30 დეკემბერს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის №106/ნ ბრძანების – „საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე“ თანახმად, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 28 სექტემბრის №126/ნ ბრძანებაში ცვლილება შევიდა, რომლის მიხედვით, სტატუსის მქონე მასწავლებლები 100 ლარით გაზრდილ ანაზღაურებას იანვრიდან მიიღებენ.

იხილეთ ბრძანება

ცვლილების თანახმად,  სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის დანამატის სრული ოდენობა:

ა) უფროსი სპეციალური მასწავლებლისათვის განისაზღვრება 670 ლარით;

ბ) წამყვანი სპეციალური მასწავლებლისათვის განისაზღვრება 1050 ლარით;

ბ) მე-4 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სტატუსის დანამატი უფროსი სპეციალური მასწავლებლისათვის 

ა) ერთი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში – 470 ლარი;

ბ) ორი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში – 520 ლარი;

გ) სამი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში – 570 ლარი;

დ) ოთხი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში – 620 ლარი;

ე) ხუთი და მეტი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში 670 ლარი.

სტატუსის დანამატი წამყვანი სპეციალური მასწავლებლისათვის

ა) ერთი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში – 650 ლარი;

ბ) ორი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში – 750 ლარი;

გ) სამი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში – 850 ლარი;

დ) ოთხი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში – 950 ლარი;

ე) ხუთი და მეტი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში – 1050 ლარი.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები