საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსი

2314

3 თებერვლიდან 17 თებერვლის ჩათვლით, მიმდინარეობს დირექტორობის მსურველთა რეგისტრაცია. დარეგისტრირება შესაძლებელია http://www.directors.mes.gov.ge/

♦ აქვე გაეცნობით საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ეტაპის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებსა და საგამოცდო პროგრამას.

♦ ინფორმაცია ტესტირების ზუსტი თარიღის, დროისა და ადგილის შესახებ განთავსდება 2020 წლის 27 თებერვალს.

დატოვეთ კომენტარი